Op het landgoed Bronbeek in Arnhem komt
een nieuw Indisch herinneringscentrum. Het is de opvolger van het
Indisch Huis in Den Haag, dat moest sluiten vanwege wanbeheer. VWS
geeft jaarlijks subsidie en eenmalig 1 miljoen euro. Dat schrijven
staatssecretaris Bussemaker (VWS) en staatssecretaris Van der Knaap
(Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bronbeek

Bronbeek bood volgens hen als locatie de
beste mogelijkheden. Bronbeek heeft al een duidelijk Indisch
karakter. Ook krijgt het al 20.000 bezoekers per jaar. Verder ligt
het landgoed centraal en is het toegankelijk voor grote groepen
bezoekers.

Tweede Wereldoorlog in Azië

Het Indische Herinneringscentrum moet de
Tweede Wereldoorlog in Azië voor een breed publiek gaan
presenteren. Uit onderzoek blijkt dat maar de helft van de
Nederlanders iets weet van de oorzaak en de gevolgen hiervan.

Het centrum gaat zich vooral richten op de
Japanse bezetting van Nederlands-Indië, de
onafhankelijkheidsstrijd na de Japanse aftocht (Bersiapperiode), de
repatriëring van Indische Nederlanders en hun integratie in
Nederland.

Het centrum wordt ook een ontmoetingsplek
voor Indische Nederlanders.

Subsidie

Het ministerie van VWS geeft een
jaarlijkse instellingssubsidie. Daarnaast is eenmalig 1 miljoen
euro beschikbaar om de presentatie in te richten.

Bron:VWS