Bronheffing Europese SpaarrenterichtlijnOp 1 juli 2005 is de Europese Spaarrenterichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn heeft als doel ervoor te zorgen dat de belastingheffing in de EU-lidstaten effectief kan plaatsvinden. Hierbij geldt dat iedereen die rente ontvangt uit een andere lidstaat, belast wordt volgens het nationale recht van het land waar hij woont.

Deze richtlijn heeft gevolgen voor mensen die inkomsten hebben uit buitenlandse spaargelden in de vorm van rente. De voorgeschreven maatregelen hebben vooral betrekking op het uitwisselen van rentegegevens tussen de lidstaten van de EU en op het vaststellen van de identiteit en de woonplaats van rekeninghouders.

De financiële instellingen in een aantal landen wisselen geen informatie uit, maar houden in plaats daarvan een bronheffing in. Deze bronheffing kunt u verrekenen met uw belasting in Nederland.

Als u niet wilt dat zo'n financiële instelling een bronheffing inhoudt, kan die instelling, afhankelijk van de regeling in het desbetreffende land, alsnog informatie over uw renteontvangsten doorgeven aan de Belastingdienst of moet u zelf in Nederland aangifte doen van uw renteontvangsten.

bron:BelastingdienstComments are closed.
%d bloggers liken dit: