Een Taskforce onder leiding van Bruno
Bruins gaat deze zomer bekijken welke oplossingen er zijn om de
groeiende wachtlijsten in de buitenschoolse opvang aan te
pakken.

Per 1 augustus zijn scholen verplicht om
voor- en naschoolse opvang aan te bieden aan ouders. Scholen,
gemeenten en kinderopvangorganisaties zijn samen verantwoordelijk
voor voldoende aanbod. Doordat de afgelopen jaren extra geld
beschikbaar is gekomen voor kinderopvang, de werkgeversbijdrage
verplicht is gesteld en de economie aantrekt, stijgt de vraag naar
deze opvang en groeien de wachtlijsten. Voor Prinsjesdag komt de
Taskforce met aanbevelingen om deze groei tegen te gaan.

bron:OCW