(Persbericht) Donderdag 27 oktober a.s. kunnen Kamerleden weer bruisend water drinken. Het gemis van water met bubbels, als gevolg van de motie Verburg, is opgelost door het installeren van watertappunten. Hiermee wordt kraanwater gekoeld en van koolzuur voorzien. Deze tappunten zijn aangeboden door Vewin en Dunea namens de drinkwatersector en leverancier Ological. Donderdag worden ze symbolisch overhandigd en in gebruik genomen door CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma.

Nadat de Tweede Kamer de motie van Gerda Verburg (CDA) om in de Kamer alleen nog kraanwater te drinken, had aangenomen waren de Kamerbewoners beperkt tot het drinken van platwater. Koolzuurhoudend water in flessen kwam het Kamergebouw niet meer in, zo hadden de Kamerleden zelf besloten. Via de media was te vernemen dat dit gemis sommige Kamerleden zwaar viel. Dit gemis is nu ingevuld met watertappunten in twee restaurants van de Kamer en in de Statenhal. In de restaurants kunnen bewoners van de Kamer en hun gasten plat of bruisend kraanwater tappen. Het tappunt in de hal stelt alle bezoekers van de Tweede Kamer in staat gekoeld kraanwater te drinken.

Donderdag zal Sybrand van Haersma Buma in het Ledenrestaurant van de Tweede Kamer het eerste glas bruisend kraanwater tappen waarmee een bubbel-loze periode wordt afgesloten. Namens de drinkwatersector zijn daarbij de heren Schmitz (van de vereniging van waterbedrijven Vewin) en Jonker (van Duinwaterbedrijf Dunea) aanwezig en namens Ological de heer De Jong (directeur van de leverancier van de milieuvriendelijke en duurzame leidingwaterkoelers).

Direct na de stemming over de motie heeft de drinkwatersector aangeboden de voorziening van gekoeld en bruisend kraanwater in de Kamer in goede banen te leiden. In overleg met de Tweede Kamer is de keuze gevallen op installaties van Ological. Hiermee kan kraanwater worden gekoeld en desgewenst van koolzuur worden voorzien. Kamerbewoners hebben dan de keus uit water direct uit de kraan, gekoeld kraanwater of gekoeld kraanwater met koolzuur. Naar goed gebruik in de Tweede Kamer vond de installatie plaats in het afgelopen herfstreces, zodat de Kamerbewoners hier zo min mogelijk last van hadden.

Op 20 juni jl. heeft Gerda Verburg een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin zij verzocht dat de Kamer à¢â‚¬Å“de inkoop van flessenwater te staken en voortaan kraanwater (Haags duinwater) te serveren, omdat flessenwater gemiddeld 650 maal milieubelastender is dan kraanwater en 325 maal zo duur isà¢â‚¬.