Amsterdam 9 maart 2005 - De Business Software Alliance (BSA) is verheugd over
de goedkeuring van de ontwerprichtlijn voor softwarepatenten door de Europese
Raad. Over een periode van tien jaar zijn al meer dan 300.000 Europese patenten
toegekend voor 'computer-implemented' uitvindingen zoals antiblokkeerremsystemen
en GPS-systemen, wat een duidelijke stimulans betekende voor de Europese
innovatie- en concurrentiekracht. Desalniettemin lagen de zogeheten CII-patenten
onterecht onder vuur. Een formele verduidelijking van de Europese wetgeving op
dit terrein laat volgens de BSA dan ook al te lang op zich wachten.

De BSA verwelkomt het standpunt van de Europese Raad en is tegelijkertijd
voorstander van een publiek debat over de fundamentele kwesties rond de
kwaliteit van patentbescherming in Europa en de toegang voor kleine en
middelgrote ondernemingen tot het algemene Europese patentsysteem.

Francisco Mingorance, Director of Policy, BSA Europe, zegt: "Aangezien de
behoeften van Europese uitvinders steeds veranderen, is het belangrijk dat hun
stem wordt gehoord en dat het Europese patentsysteem zo blijft werken, dat het
innovatie zo goed mogelijk beschermt en onderzoek, ontwikkeling en uiteindelijk
groei bevordert. Wij steunen de CII-richtlijn als à©à©n van de bouwstenen van een
beter patentsysteem. We willen de Europese instanties er echter aan blijven
herinneren dat het systeem moet meeveranderen met de veranderende behoeften van
uitvinders."

De BSA stelt een reeks initiatieven voor, die een verbetering zouden
betekenen van het Europese patentsysteem, met een speciale focus op de behoeften
van kleine en middelgrote organisaties. De volgende BSA-voorstellen zijn
ingediend bij de Europese instanties.

 • Oprichting van een 'MKB-comità©' dat de MKB-deelname in het patentproces
  nauwgezet volgt.
 • Invoeren van kortingen voor het MKB op de tarieven voor het Europees
  Patentbureau en nationale patentbureaus.
 • Verbetering van het proces voor het aanvechten van patenten door bestaande
  procedures aan te passen. Dit alles met het oog op een kortere doorlooptijd.
 • Systematisch verzamelen van data rond patentprocedures, met name waar het
  gaat om CII-patenten.
 • Bijhouden van patentgegevens en dan met name van patenten van
  MKB-ondernemingen door het European Patent Office (EPO) en de nationale
  patentbureaus gegevens te laten verzamelen.
 • Oprichting van een team binnen (of buiten) het EPO, dat technologiepatenten
  continu op kwaliteit bewaakt.
 • Terugdringen of geheel onmogelijk maken van het afromen van betaalde
  vergoedingen voor patenten door lidstaten.

Mingorance voegt hieraan toe: "Het patentsysteem moet erop gericht zijn
bedrijven en individuen te laten profiteren van patentbescherming. Ze moeten
patentrisico's kunnen beheren en bepalen hoe patenten worden gehandhaafd. De
discussie rond de CII-richtlijn is in hoge mate verworden tot een politieke
discussie en we lopen het risico dat het oorspronkelijke doel ervan uit het oog
wordt verloren, wanneer het Europese Parlement de richtlijn aan een tweede
lezing onderwerpt. De BSA hoopt dat dankzij haar bijdrage de aandacht van
beleidsmakers zich opnieuw zal richten op de fundamentele kwesties, wat zal
leiden tot een herziening van het patentproces, zodat het aansluit bij de wensen
van grote en kleine investeerders."

Bron: Business Software Alliance (BSA)