(Persbericht) Stichting Waarborg E-factureren heeft het Keurmerk E-factureren verstrekt aan Buckaroo. Daarmee is Buckaroo de eerste Payment Service Provider die het Keurmerk E-factureren. Buckaroo is een van de grootste Payment Service Providers in Nederland en gebruikt het Keurmerk E-factureren ten behoeve van haar producten PayPerMail en OnlineGiro.

Waar staat het Keurmerk E-factureren voor?
Het Keurmerk E-factureren richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen, ook wel digitale rekeningen of digitale nota's genoemd.

Een keurmerkvoerder verklaart zich te houden aan een aantal principes dat een essentiële rol speelt bij een duurzame adoptie van e-factureren:

Helderheid over met wie zaken wordt gedaan
Bij vragen en onjuistheden eenvoudig en rechtstreeks contact opnemen
Geen (financieel) gedwongen overstap naar digitale rekeningen
Altijd over digitale facturen kunnen beschikken
Vertrouwen bieden in correcte en volledige verwerking van gegevens
In acht nemen van de regels rondom consumentenbescherming, privacy en fiscale controle
Ondersteuning bij klachten en geschillen
Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie

Over Buckaroo

Buckaroo is opgericht in 2005 en inmiddels gegroeid tot van grootste leveranciers van betaaloplossingen in Nederland, gespecialiseerd in billing & payment voor bedrijven en online payment voor webshops.

Naast het afhandelen van (online) betalingen biedt Buckaroo diensten aan op het gebied van Abonnementen, Polissen, e-factureren, e-maningen, papieren facturatie en credit management. Dit levert bedrijven een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op.

Het brede aanbod van betaaloplossingen, geïntegreerd in à©à©n systeem heeft er toe geleid dat vele grote organisaties hebben gekozen voor Buckaroo: Staatsloterij, Lotto, Pathà© Theaters, Intratuin, Scheer & Foppen, Miss Etam, MyCom, State of Art, Selexyz, Auto Trader, Dolcis, Manfield, Invito, Pro Sport, Voetbal International en Ajax.

Keurmerkentoets
Onlangs heeft het Keurmerk E-factureren de keurmerkentoets van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondergaan. De toets is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. De betrouwbaarheid van het keurmerk is daarbij gewaardeerd op 9,6. Een bijna perfecte score. Het bevestigt eens te meer dat het Keurmerk E-factureren in een jaar tijd een baken van vertrouwen is geworden voor dienstverleners en eindgebruikers bij het verzenden, verwerken en uitwisselen van elektronisch facturen.

Een betrouwbaar keurmerk, zoals het Keurmerk E-factureren, heeft als eigenschappen:

Alleen de keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of dienst mag zetten.
Het is duidelijk wat het keurmerk inhoudt.
De keurmerkeigenaar controleert of een product of dienst met een keurmerk daadwerkelijk voldoet aan de eisen.
Alle informatie over het keurmerk en over de controles ervan is openbaar en gemakkelijk te vinden.