Het aandeel buitenlandse ondernemingen
onder de grote ondernemingen in de Nederlandse industrie is tussen
1994 en 2005 gestegen van 52 procent tot 58 procent. Deze
buitenlandse ondernemingen verzorgen bijna een kwart van de
werkgelegenheid in de industrie. Dat blijkt uit waarnemingen van
het CBS.

Steeds meer buitenlandse onderneming in de
industrie

Een steeds groter percentage van de grote
ondernemingen in Nederland is een buitenlandse onderneming. In 2005
telde Nederland 432 grote industriële ondernemingen. Hiervan
viel 58 procent onder buitenlands zeggenschap. In 1994 was dit nog
52 procent van 498 ondernemingen.

Vooral vanaf 2000 is de buitenlandse
invloed op de industrie toegenomen. De stijging van het aandeel
buitenlandse ondernemingen kwam onder andere tot stand door
overnames van Nederlandse ondernemingen door buitenlandse
ondernemingen en fusies van Nederlandse en buitenlandse
bedrijven.

Vooral in metaalindustrie

Het aandeel van buitenlandse ondernemingen
in de werkgelegenheid in de industrie is gestegen van 40 procent in
1994 tot 50 procent in 2005. Het gaat om zo’n 190 duizend
banen.

Het aandeel voltijdbanen bij bedrijven
onder buitenlandse zeggenschap is tussen 1994 en 2005 het meest
gestegen in de metaal- en apparatenindustrie (basismetaal,
auto’s, medische apparatuur), papier-, en rubber- en
kunststofindustrie.

bron:CBS