Dat blijkt uit de Acquisitieresultaten
2006, die staatssecretaris Van Gennip (EZ) naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. R&D-projecten Bijna 9% van de buitenlandse
investeringsprojecten die Nederland aantrok, bestaat uit research
& development (R&D)-projecten. In 2005 was dit nog 5%.

Volgens Van Gennip is dit een belangrijke
ontwikkeling. Het werven van buitenlandse R&D is volgens haar
'een sleutelfactor' in het versterken van de Nederlandse
innovatiekracht. Dit is een van de speerpunten in de
acquisitiestrategie.

Buitenlandse investeringen

Nederland trok in 2006 113
investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven aan. Deze
projecten zorgen voor 2425 directe arbeidsplaatsen en een
investeringsbedrag van 357 miljoen euro.

Het aantal arbeidsplaatsen is lager dan in
2005. Dit komt omdat Nederland steeds minder in trek is als locatie
voor arbeidsintensieve activiteiten.

Azië

Meer dan de helft van de
investeringsprojecten die in 2006 zijn aangetrokken, komt van
bedrijven uit Azië. In 2005 was dat nog minder dan 40%.

Deze stijging geeft aan dat opkomende
economieën als China, India en Maleisië steeds
belangrijker worden als landen van waaruit buitenlandse
investeringen komen.

Projecten uit Noord-Amerika zorgen altijd
nog voor de meeste arbeidsplaatsen en investeringen. Het absolute
aantal projecten uit de Verenigde Staten daalt wel.

Nederland is bij buitenlandse bedrijven
vooral in trek als locatie voor Europese verkoopkantoren,
hoofdkantoren en distributiecentra.

Bron:EZ