Buitenlandse uitzendkrachten krijgen in Nederland aparte
arbeidsvoorwaarden, die rekening houden met het feit dat zij slechts
voor een kortere periode hier werken. Dit geldt voor uitzendkrachten
die uitgezonden worden door een uitzendonderneming die is aangesloten
bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
of de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en
Uitzendondernemingen). Betrokken vakorganisaties hebben ingestemd met
de afspraken.  

 
De afspraken vloeien voort uit de toenemende stroom van buitenlandse
werknemers die niet permanent in Nederland wonen maar die wel via een
uitzendonderneming aan de slag willen. Onder hen zijn vooral Duitse
Polen, Oost-Duitsers, Grieken en Portugezen. Voor deze groep zijn de
Nederlandse arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijk, omdat zij
bijvoorbeeld verplicht worden gesteld om geld opzij te zetten voor
onder meer feestdagen, vakantie en kort verzuim. Velen werken hier
slechts voor kortere tijd en hebben meer baat bij directe betaling. De
nieuwe afspraken maken het mogelijk hiervoor te kiezen. Ook wordt het
mogelijk om overuren te ruilen voor vrije tijd en mag een deel van het
loon uitbetaald worden in natura, zoals bijvoorbeeld huisvesting. 
 
 
Alle ondernemingen die gebruik willen maken van de afspraken, zijn
gehouden aan een protocol waarmee goed werkgeverschap geborgd wordt. Zo
moet de onderneming zorgdragen voor betaalbare huisvesting, moet zij
voorlichting geven over vervoer, moet zij arbeidsvoorwaarden in de
landstaal vertalen en de werknemer begeleiden.   
 
De afspraken worden toegevoegd aan de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2004
- 2009 en de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Geschat wordt dat er circa
60.000 buitenlandse werknemers in Nederland werkzaam zijn op wie de
regeling van toepassing is.  
 
Bron: ABU, NBBU, FNV, CNV, UNIE, LBV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular