Het ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft gisteren hoger beroep ingesteld bij het Zwitserse
Hooggerechtshof in Genève. Dit omdat een Zwitserse rechter
in een eerdere procedure de vordering van het ministerie op Artsen
Zonder Grenzen afwees.

Het ministerie heeft uit principiële
gronden besloten hoger beroep in te stellen. Het kan zich niet
vinden in de motivering en de uitkomst van het vonnis. Het vonnis
wekt de schijn dat de Nederlandse staat meewerkt aan het betalen
van losgeld. De staat handhaaft het standpunt dat nooit met
ontvoerders wordt onderhandeld en nooit losgeld wordt betaald. De
uitspraak kan een ongewenst precedent scheppen dat mogelijk
gevolgen heeft voor de consulaire dienstverlening in de
toekomst.

In een eerdere procedure eiste het
ministerie terugbetaling van het door haar in april 2004 aan Artsen
Zonder Grenzen (AZG) geleende bedrag van 770.000 euro. AZG heeft in
totaal één miljoen euro betaald aan de gijzelnemers
van Arjan Erkel. De eis van het ministerie werd op 15 maart dit
jaar afgewezen door een Zwitserse rechtbank. Het ministerie
betreurt die uitspraak en blijft van mening dat het om
terugbetaling van een lening gaat. Men verwacht dat de behandeling
van het hoger beroep meer dan een jaar in beslag zal nemen.

bron:BZ