Vanaf deze week is de website www.drugsmokkel.nl on-line. Deze website is de eerste van een aantal voorlichtingsactiviteiten die het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontwikkeld om te waarschuwen voor de gevolgen van drugssmokkel.

Het aantal Nederlanders dat in het buitenland in de gevangenis zit groeit en is momenteel ruim 2300. Het merendeel van deze gedetineerden zit een gevangenisstraf uit voor het smokkelen van drugs. Om voor de grote gevolgen van drugssmokkel te waarschuwen heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal voorlichtingsactiviteiten opgezet. Als eerste activiteit is vanaf deze week de website www.drugssmokkel.nl gelanceerd. Op deze website wordt gewezen op de risicos die aan het smokkelen van drugs verbonden zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de strafmaten die in het buitenland gehanteerd worden voor drugssmokkel vaak hoger dan in Nederland, de omstandigheden in de gevangenissen slechter en de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om hulp te bieden beperkt. Op deze manier wil het ministerie proberen potentiële drugssmokkelaars op andere gedachten te brengen. Naast de website zal dezelfde boodschap binnenkort ook door middel van posters en folders via intermediaire organisaties worden verspreid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ervoor gekozen om in samenwerking met diverse intermediaire ogranisaties potentiële drugssmokkelaars te benaderen, omdat deze organisaties vaak jarenlange ervaring met het bereiken van de doelgroep hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan maatschappelijk werk, verslavingszorg en gemeentes. Ook met transportorganisaties zal worden samengewerkt om te waarschuwen voor de gevolgen van drugssmokkel

Bron: ministerie Buitenlandse Zaken