Bulgarije gaat voor het eerst naar de
stembus voor de Europese verkiezingen Op zondag 20 mei 2007,
slechts vijf maanden na de toetreding tot de EU, zal Bulgarije zijn
allereerste Europese verkiezingen houden om 18 leden voor het
Europese Parlement te kiezen. Zij zullen twee jaar dienen tot de
volgende verkiezingen voor het Parlement, die in alle lidstaten
zullen plaatsvinden in juni 2009. De nieuwe leden van het Europees
Parlement zullen in het EP worden ontvangen tijdens de opening van
eerstvolgende zitting in juni.

"Dit is een zeer belangrijke datum voor de
Bulgaarse bevolking, verkiezingen staan immers centraal in een
democratie", zo liet de voorzitter van het Europees Parlement
Hans-Gert Pöttering een maand geleden op deze website weten.
Pöttering: "Zelf ben ik een Europees Parlementslid sinds 1979
en heb ik zes directe verkiezingen meegemaakt. Ik zou alle
Bulgaarse burgers willen uitnodigen om aan deze belangrijke
verkiezingen deel te nemen."

Over het algemeen is het mandaat van de
leden van het Europees Parlement vijf jaar. De laatste verkiezingen
vonden plaats in 2004 en waren de zesde van hun soort. Hoewel in
het vooruitzicht gesteld door het Verdrag van Rome in 1957, vergde
de eerste directe verkiezing voor het Parlement meer dan 20 jaar om
tot stand te komen; deze vonden in 1979 voor het eerst plaats.

Het huidige Parlement is in zitting sinds
2004, waarbij het al opvallende wetten heeft aangenomen zoals de
EU-Dienstenrichtlijn die de lidstaten verplicht tot het vrijgeven
van hun dienstenmarkt en het opzetten van het Europees
Chemicaliënagentschap (ECHA), met het bijbehorende systeem
REACH voor de registratie, evaluatie en toelating van
chemicaliën.

Hoewel Bulgarije en Roemenië, die
beiden op 1 januari 2007 toetraden tot de EU, nog geen Europese
verkiezingen hebben gehouden, hebben ze sinds hun toetreding wel
leden van het Europees Parlement kunnen afvaardigen. Er werden
namelijk 18 Bulgaarse en 35 Roemeense 'tijdelijke' leden van het
Parlement benoemd, aangewezen door de nationale parlementen (de
meesten van hen waren 'waarnemers' in het EP vanaf eind 2005).
Het toetredingsverdrag van de EU voor Bulgarije en Roemenië
bepaalt dat de twee landen verkiezingen voor leden van het EP
moeten organiseren vóór eind 2007. De verkiezingen in
Roemenië zullen dan ook plaatsvinden in de herfst.

De resultaten van de Bulgaarse
Parlementsverkiezingen zullen op 23 mei bekend zijn. De
officiële publicatie van de lijst van de 18 verkozen leden
voor het Europees Parlement volgt op 25 mei.

bron:Europees Parlement