De stichting Bureau Jeugdzorg in Utrecht
hoeft haar directeur voorlopig niet op non-actief te stellen. Dat
heeft de bestuursrechter in Utrecht in een voorlopige voorziening
bepaald.

Het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht had de directeur met ingang van 4 december
geschorst en haar opgedragen andere werkzaamheden te verrichten.
Dat besluit is door de rechter geschorst.

Bron: Rechtbank Utrecht