Bureau Jeugdzorg Utrecht vecht het besluit
van de Provincie Utrecht aan om de huidige directeur van Bureau
Jeugdzorg Utrecht per 28 februari te schorsen en een
interim-directeur te benoemen. Bureau Jeugdzorg Utrecht vraagt een
voorlopige voorziening aan bij de rechter.

Bureau Jeugdzorg Utrecht vecht het besluit
van de Provincie aan, omdat hij het absoluut niet eens is met de
Provincie over de situatie bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. Bovendien
is het besluit van de Provincie niet in lijn met de beslissing van
de voorzieningenrechter van 13 december 2006. Deze oordeelde dat de
Provincie niet aannemelijk heeft gemaakt dat Bureau Jeugdzorg
Utrecht niet of in onvoldoende mate invulling geeft aan zijn
wettelijke taken. De voorzieningenrechter heeft het besluit van de
Provincie om een interim-directeur aan te laten stellen door de
Raad van Toezicht dan ook geschorst. Het advies van de interne
provinciale bezwaarcommissie dat Gedeputeerde Staten gisteren heeft
opgevolgd, druist dan ook regelrecht in tegen de ideeën van de
onafhankelijke rechter.

Het afgelopen jaar heeft Bureau Jeugdzorg
hard gewerkt om een aantal knelpunten op te lossen. Zo waren eind
vorig jaar alle wachtlijsten weggewerkt. Bovendien is in het najaar
van 2006 de Raad van Bestuur versterkt met een tweede lid om
verbeteringen sneller door te kunnen voeren.

Bureau Jeugdzorg Utrecht legt het besluit
van de Provincie opnieuw voor aan de voorzieningenrechter. Bert
Feijtes, voorzitter van de Raad van Toezicht: 'Liever zouden we
samen met de Provincie tot een oplossing komen, maar de gang naar
de rechter is nu onvermijdelijk. We hopen in de nieuwe procedure
duidelijkheid te krijgen over de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen de Provincie en Bureau Jeugdzorg. Dat
is niet alleen goed voor ons, maar ook voor alle andere Bureaus
Jeugdzorg in Nederland.'

Over Bureau Jeugdzorg Utrecht

Bureau Jeugdzorg Utrecht vormt de toegang
tot de jeugdzorg in de provincie Utrecht. Het biedt advies, hulp en
bescherming aan kinderen, jongeren en hun ouders c.q. opvoeders. Er
werken ongeveer 410 medewerkers die onze basisfuncties verzorgen:
jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, advies- en meldpunt
kindermishandeling en jeugdreclassering.

bron:Bureau Jeugdzorg Utrecht