De hart- en vaatpatiënt wordt de dupe van omslachtige
vergoedingsprocedures en ondoorzichtige -criteria bij Plavix(r)
(clopidogrel). Bovendien worden de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) ondergeschikt gemaakt aan de
vergoedingscriteria. Op donderdag 27 januari neemt de Tweede Kamer
hierover een petitie in ontvangst. De Stichting Hoofd, Hart en Vaten
(SHHV), Stichting Bloedlink en de NVVC maken zich ernstige zorgen over
de vergoedingsproblemen bij clopidogrel. Dit is een medicijn dat de
klontering van bloedplaatjes tegengaat (net zoals het
kinderaspirientje), waarmee complicaties bij slagaderverkalking worden
voorkomen.
 
 
In Nederland zijn 50.000 clopidogrel gebruikers. Uit een inventarisatie
onder de gebruikers en uit een onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat meer
dan een derde van hen vergoedingsproblemen heeft hiermee. Bij de
vergoeding is sprake van omslachtige machtigingsprocedures met
zorgverzekeraars en zelfs weigering tot verstrekking. Ongeveer 4.500
patiënten hebben enkele dagen tot weken moeten wachten tot de
vergoeding van de zorgverzekeraar werd toegezegd. Een kleine 1.000
patiënten heeft door vertraagde vergoeding onnodig risico gelopen. Veel
patiënten ervaren het als beangstigend dat zij het advies van de arts
niet kunnen opvolgen.  
 
SHHV en Stichting Bloedlink zijn van mening dat er geen verschil mag
bestaan tussen het medisch advies van de arts en de vergoeding van een
geneesmiddel. In de praktijk wordt hiervan afgeweken. Bijvoorbeeld: bij
de behandeling van een dreigend hartinfarct schrijven cardiologen
twaalf maanden clopidogrel in combinatie met aspirine voor. Maar de
patiënt krijgt slechts voor zes maanden vergoeding.  
   
'De patiënt begrijpt niet goed waarom zijn medicijn niet langer vergoed
wordt, terwijl zijn behandelend arts het wel voorschrijft. Na zes
maanden stopt een deel van de patiënten met het gebruik van
clopidogrel, vaak uit financiële noodzaak. Hierdoor loopt de patiënt
verhoogd risico op een hartinfarct of een beroerte met alle gevolgen
van dien. Ook als het geneesmiddel wordt voorgeschreven voor langer dan
28 dagen na een stentimplantatie (een veertje tegen het ontstaan van
nieuwe vernauwingen aan de kransvaten) heeft de patiënt met
vergoedingsproblemen te maken', aldus Frank Pieters, directeur SHHV.
Tot slot is er een grote groep hart- en vaatpatiënten die ter
voorkoming van complicaties (secundaire preventie) clopidogrel moeten
slikken. Voor een deel van hen is aspirine geen optie. Zij zijn à²f
aspirine-overgevoelig of aspirine-ongevoelig.  
 
Prof. dr. Ernst van der Wall, cardioloog en voorzitter NVVC stelt: 'De
arts is juridisch gehouden zich aan de richtlijnen te conformeren, en
dat doen cardiologen in Nederland ook. Het voorschrijven wordt door
vergoedingsproblemen niet beïnvloed. De feitelijke behandeling echter
wel, als de patiënt niet kan betalen. Patiënten lopen hierdoor onnodig
risico.'  
 
Cardiologen schrijven clopidogrel voor conform de internationale
medische behandelrichtlijnen. Recent is aangetoond dat de combinatie
van beide middelen effectiever is dan aspirine alleen. Voor bepaalde
patiëntencategorieën is de combinatie nu opgenomen in de Nederlandse,
Europese en Amerikaanse behandelrichtlijnen voor cardiologen. Dit
betreft patiënten met een dreigend hartinfarct en patiënten bij wie
tijdens een dotterbehandeling van de coronairvaten een stent is
geplaatst.  
 
Aanbieden petitie aan Tweede kamer  
Op 27 januari a.s. om 10.00 uur bieden bovengenoemde organisaties een
petitie aan in de Tweede Kamer, waarin zij gezamenlijk met klem vragen
om:   
-       Een vergoedingsregeling die in
lijn is met de richtlijnen van de medische beroepsgroepen  
-       Een vergoedingsregeling zonder omslachtige voorwaarden en machtigingsprocedures  
-       Een vergoeding in alle gevallen
waarin patiënten niet behandeld kunnen worden met aspirine.  
 
Voor meer algemene informatie: www.hartenvaten.nl  
TNS-NIPO onderzoek 'Problematiek bij verstrekking Plavix(r)', januari 2005  
 
Bron: ST. HOOFD, HART EN VATEN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular