Uit recent onderzoek van Motivaction
blijkt dat Nederlanders contact met de buren en buurtactiviteiten
erg belangrijk vinden, maar in de praktijk nemen buren vaak niet
het initiatief om iets te organiseren. Daarom wordt op 15 september
voor de tweede keer in Nederland de Nationale Burendag gevierd.
Vanaf vandaag wordt het buren via www.deburendag.nl makkelijk
gemaakt een buurtfeest te organiseren en te zien welke buren
meedoen.

Samen met de buren

Contact met de buren en buurtactiviteiten
zijn voor buren in Nederland van groot belang. Zo blijkt uit
onderzoek van Motivaction dat recent werd uitgevoerd in opdracht
van Douwe Egberts. Buurten waar eens in de zoveel tijd iets
ondernomen wordt, worden door 77 procent van Nederland het meest
gezellig gevonden. Bovendien is 92 procent van mening dat
buurtactiviteiten goed zijn voor de band met de buren. Meer dan de
helft van Nederland vindt echter dat er bij hen in de buurt te
weinig georganiseerd wordt. Vooral jongeren tussen 18 en 25 jaar
missen activiteiten in de buurt.

Ook al vinden buren in Nederland
buurtactiviteiten belangrijk, het komt er zelden van iets te
organiseren. Zeventig procent van de buren in Nederland heeft zelf
nog nooit het initiatief genomen om samen met de buren iets te
doen. Een verklaring voor deze ogenschijnlijk tegenstrijdige
resultaten is 'tijdsdruk' en ook vindt men het lastig zonder
aanleiding een gesprek te beginnen, zo bleek uit eerder onderzoek
van Motivaction (2006). Voor dit laatste lijken buurtactiviteiten
de oplossing; 85 procent van de ondervraagden is namelijk van
mening, dat buurtactiviteiten de drempel om met buurtgenoten in
gesprek te komen verlagen.

15 september Burendag

Vanaf vandaag kan heel Nederland op
www.deburendag.nl de buren gemakkelijk uitnodigen om samen Burendag
te vieren of om te zien welke buren er al meedoen. Om alvast in de
feeststemming te komen, heeft Douwe Egberts samen met Belle Perez
en Erik van der Hoff voor iedere buurt een eigen buurtlied gemaakt.
Het lied is online te beluisteren. Op Burendag zelf vliegen er
helikopters over het land die vanuit de lucht zullen 'spotten'
waar de meest gezellige buurtfeesten gevierd worden. Ieder
buurtfeest dat wordt 'gespot', maakt kans op spetterende
optredens. Ook de burgemeesters van Nederland dragen het initiatief
een warm hart toe en stimuleren buren vanuit de gemeente om
Burendag te vieren op 15 september.

Buurtinitiatieven beloond

Douwe Egberts en het Oranje Fonds, met
beschermvrouwe Prinses Máxima, werken dit jaar samen aan het
versterken van de band tussen buren. Buren die na Burendag een
initiatief hebben dat 'door' en 'voor' de buurt georganiseerd
wordt, krijgen de mogelijkheid tot financiële ondersteuning
van het Oranje Fonds.

bron:Douwe Egberts