Burgemeester Geert Dales van Leeuwarden
neemt per 15 juli a.s. ontslag. De Raad van Toezicht van de
Hogeschool INHOLLAND heeft hem op 16 mei j.l. benoemd tot
voorzitter van het College van Bestuur als opvolger van Jos Elbers.
Dales zal direct na zijn vertrek uit Leeuwarden bij de Hogeschool
in dienst treden.

Met circa 34.000 studenten, bijna 3000
medewerkers en een omzet van 260 miljoen euro is INHOLLAND een van
de grootste onderwijsinstellingen van Nederland. INHOLLAND heeft
vestigingen in twaalf steden in de Randstad. Hoofdlocaties zijn
Rotterdam, Amsterdam/Diemen, Den Haag, Delft, Haarlem en Alkmaar.
De hogeschool werkt samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam,
de Technische Universiteit in Delft en de Erasmus Universiteit in
Rotterdam en is partner in Nyenrode Business Universiteit.
INHOLLAND beschikt over een groot aantal buitenlandse
samenwerkingsverbanden en heeft een eigen vestiging in
Suriname.

Dales werd eind 2003 benoemd tot
burgemeester van Leeuwarden en trad op 1 mei 2004 in functie. De
burgemeester zegt in een verklaring dat 'een langdurig en moeilijk
afwegingsproces' vooraf is gegaan aan zijn besluit om in te gaan
op het aanbod collegevoorzitter van INHOLLAND te worden. Naast het
grote belang van het hoger beroepsonderwijs voor de toekomst van
Nederland gaf daarbij het profiel van INHOLLAND de doorslag: de
grootstedelijke oriëntatie, de gerichtheid op ondernemerschap
en innovatie, de diversiteit in de studentengemeenschap, de nadruk
op de individuele ontplooiing van de studenten en het
internationale karakter.

Dales zegt na negen jaar openbaar bestuur
graag opnieuw de publieke zaak te willen dienen vanuit een ander
perspectief. De burgemeester kijkt met een goed gevoel terug op wat
hij in Leeuwarden heeft kunnen doen. De stad is veiliger geworden,
de overlastaanpak is succesvol, het imago van Leeuwarden is
versterkt en voor het belangrijke binnenstadsproject Nieuw Zaailand
staan alle lichten op groen. "Ik verlaat Leeuwarden op een moment
dat er zichtbaar sprake is van een opwaartse spiraal. Het aloude
gezegde 't was niks, 't is niks en het wordt ook nooit wat is
definitief vervangen door: het was niet slecht, het is tamelijk
goed en het wordt fantastisch. De geest is uit de fles en niemand
krijgt hem er weer in".

bron:Gemeente Leeuwarden