Burgemeester Geert Dales, oud wethouder van Amsterdam en VVD partij ideoloog, sprak maandagavond 9 mei om 20.30 in ontmoetingscentrum Britsenburgh in Britsum over het onderwerp gemeentelijke herindeling.

Daarin ging hij in op de 'zelfevaluaties' van de Friese gemeenten waarin zij hun eigen bestuurskracht hebben beoordeeld. Dales: "Dat is zoiets als scholieren een blanco rapport geven en vragen zelf de cijfers in te vullen". Beter is het om onafhankelijke buitenstaanders de bestuurskracht te laten beoordelen. Dat gebeurt ook in de politieregio's en in tal van andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs. Leeuwarden en Leeuwarderadeel zouden het voorbeeld kunnen geven van een kritische onderlinge beoordeling van elkaars bestuurskracht.

Dales is voorzitter van de VVD-commissie die onlangs het 'Liberaal Manifest' heeft opgesteld. Dat manifest, dat eind mei wordt behandeld op het landelijke VVD-congres in Groningen, bevat een pleidooi voor verdergaande samenvoegingen van gemeenten. De burgemeester zette uiteen hoe hij, in het licht van dat pleidooi, aankijkt tegen samenwerking tussen Friese gemeenten, in het bijzonder Leeuwarden en Leeuwarderadeel.

Dit mondde uit in een pleidooi om 'de klok duizend jaar terug te zetten' en de sinds de Middeleeuwen ingezette afkalving van Leeuwarderadeel terug te draaien. `De bestuurlijke herindelingen van 1435 en 1944 moeten ongedaan worden gemaakt. Dan is Leeuwarderadeel opnieuw wat het voor 1435 was en heeft het met Leeuwarden de potentie van een echte grote hedendaagse Nederlandse stad. Daar worden wij allemaal beter van.' In 2010 kan de nieuwe gemeente, die wat Dales betreft Leeuwarderadeel, Nieuw-Leeuwarderadeel, Groot-Leeuwarden of Leeuwarden mag heten, een nieuwe burgemeester kiezen. "De ambtstermijn van mijn collega Ter Keurs loopt precies tot 2010. De mijne trouwens ook. Maar zijn verkiezing tot burgemeester van die nieuwe grote gemeente lijkt heel voor de hand liggend, hij is dan nog steeds erg jong en dat is wat zo'n gemeente nodig heeft".

bron:Gemeente Leeuwarden