Op zaterdag 28 mei om half vier opent burgemeester Pauline Krikke een nieuwe beek in de wijk Angerenstein. De beek is een initiatief van bewoners van de Julianalaan en is totstandgekomen met hulp van de gemeente Arnhem. Nadat de burgemeester het water in de beek in beweging heeft gezet, zullen de kinderen uit de straat de beek inwijden met zelfgemaakte bootjes.

Verder wordt er eenmalig een krant uitgebracht. De opening vindt plaats tegenover Julianalaan 30. Belangstellenden zijn van harte welkom. De beek, die de bewoners Julianabeek noemen, stroomt door zestien voortuinen langs de Julianalaan. Vroeger stroomde het water onder de straat door het riool. Het boven de grond halen van beekwater is een van de speerpunten van het Waterplan Arnhem. Daarom heeft de gemeente het bewonersinitiatief gesteund. Wethouder de Ronde zette op 5 maart 2005 de eerste schop in de grond voor het graven van de beek. Zelfwerkzaamheid
Om de kosten te beperken hebben de bewoners een groot deel van de aanleg zelf ter hand genomen. Zij hebben bijvoorbeeld zelf de beekloop in hun voortuinen gegraven.Dit levert een gevarieerd beeld op omdat elke bewoner de beek op een eigen manier in de tuin heeft ingepast. De gemeente heeft de beekloop in het openbaar gebied voor haar rekening genomen. De overige kosten hebben de bewoners gefinancierd met eigen bijdragen en bijdragen van sponsoren: Grondbank GMG, Intercodam Bouwstoffen B.V., Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, de Liemers wegenbouw b.v., Nederlandse Waterschapsbank N.V., Notariskantoor Oldenburger, Provincie Gelderland, Stichting Wijkbelangen Angerenstein, To70 en Waterschap Rijn en IJssel.

Rioolvervanging en drainage
Bewoners van de Julianalaan ontdekten twee jaar geleden dat er kraakhelder beekwater onder hun straat stroomde. Zij wilden het beekwater boven de grond halen, zodat mensen en dieren er meer van kunnen genieten. Tijdens de vervanging de riolering in de Julianalaan ontdekte de gemeente dat er inderdaad veel water in de grond zat. Er waren drainagebuizen nodig om de weg voldoende droog te houden. Dat bleek meteen een uitstekende manier om het water boven de grond te halen. De drainagebuizen leiden het water nu naar een natuurlijke poel in park Angerenstein. Vandaar stroomt de beek naar de voortuinen en vervolgens weer terug naar het park.

bron:Gemeente Arnhem