Burgemeester Gerd Leers heeft minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken bereid gevonden om in september in Maastricht te komen praten over de grensoverschrijdende criminaliteit in Zuid-Limburg. Leers wil van de minister horen hoe deze aankijkt tegen de bevindingen van de Tilburgse hoogleraar Cyrille Fijnaut. Deze onderzocht onlangs de ontwikkeling van de criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn en kwam tot de conclusie, dat er dringend maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de regio overspoeld wordt door bendes uit Oost- en Zuid-Europa.

De Euregio Maas-Rijn is een van de verstedelijktste grensregio's in Europa. Als gevolg daarvan komen in Zuid-Limburg mà©à©r en ernstiger vormen van georganiseerde grensoverschrijdende misdaad voor dan waar ook in de Benelux. Het gaat om georganiseerde woninginbraken en voertuigdiefstallen, professionele overvallen, de productie en handel in verdovende middelen, illegale vuurwapenhandel, mensenhandel en fraude.

Volgens Fijnaut is Zuid-Limburg daardoor in Europa echter ook bij uitstek een ´proeftuin' voor nieuwe initiatieven ter verbetering van de samenwerking tussen politie, justitie en bestuur.
Op grond van zijn bevindingen heeft hij voorstellen geformuleerd voor de verdere verbetering van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Zuid-limburg: versnelling van de uitwisseling van informatie over gepleegde delicten en criminele groepen tussen de drie landen, reservering van meer politiecapaciteit voor de grensoverschrijdende opsporing van zware criminelen, stroomlijning van de justitiële rechtshulp en grensoverschrijdende samenwerking tussen de lokale besturen.

Intussen vindt Leers dat er vaart gemaakt moet worden met de uitvoering van de voorstellen van de Tilburgse hoogleraar. In september houdt het Regionale Veiligheidsbestuur van Zuid-Limburg zich uitvoerig met de kwestie bezig. Daarna willen bestuur, politie en justitie met  Remkes aan tafel over de ideeën die de bewindsman heeft over het rapport Fijnaut. Volgende week wordt bekend wanneer Johan Remkes naar Maastricht komt. 

bron:Politie Limburg-Zuid