Burgemeester Scheeres van Schiedam heeft per besluit van 28 april 2005 de exploitatievergunning voor het horecabedrijf cafà© "Red", gevestigd aan de Rotterdamsedijk 240, ingetrokken en het cafà© vanaf 18.00 uur op donderdag 28 april 2005 gesloten verklaard.

Aanleiding voor dit besluit is de gewijzigde situatie met betrekking tot de exploitatie van het cafà© en de overlast die het cafà© veroorzaakte. Uit controles door politie en gemeentelijke toezichthouders is gebleken, dat de vergunninghouder/exploitant het cafà© niet meer exploiteerde, maar een persoon aan wie in een eerder stadium een exploitatievergunning geweigerd was. Om een einde te maken aan deze illegale exploitatie à©n aan de regelmatig terugkerende overlast (o.a. geluidsoverlast), is overgegaan tot directe definitieve sluiting van het cafà©.

bron:Gemeente Schiedam