Trage besluitvorming door bestuursorganen is een al jaren spelend
probleem. Het wetsvoorstel Wet beroep bij niet tijdig beslissen gaat
burgers beter beschermen tegen een trage overheid.

Burgers die te lang moeten wachten op een besluit van een
overheidsorgaan, krijgen meer mogelijkheden om daartegen in verzet te
komen. Zij kunnen direct beroep instellen bij de rechtbank, dat extra
snel wordt behandeld. Nu moet eerst bezwaar gemaakt worden. Als het
bestuursorgaan na twee weken alsnog in gebreke is gebleven. Het kabinet
heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Donner.

Bron: Ministerie van Justitie