Nederlandse kiezers moeten meer invloed
krijgen op wie er in de Tweede Kamer komen. Dat wil het Burgerforum
Kiesstelsel. Vrijdag hebben de 140 Burgerforumleden besloten het
kabinet te adviseren om de kiezer voortaan te laten kiezen of hij
zijn stem op een partij óf op een persoon wil uitbrengen.
Burgerforumvoorzitter Jacobine Geel: "De kiezer heeft met dit
stelsel meer keuze: hij stemt in met de lijst zoals deze is
voorgesteld door de partij óf hij brengt een voorkeurstem
uit op een persoon. Doordat deze voorkeurstem zwaarder weegt dan nu
het geval is, krijgt de kiezer veel meer invloed op de
samenstelling van de Tweede Kamer."

Het Burgerforum heeft geconstateerd dat er
een gebrek is aan vertrouwen in de politiek. Alleen het verbeteren
van het kiesstelsel is niet genoeg om dit vertrouwen te herstellen.
Daarom brengt het Burgerforum ook een aantal ongevraagde adviezen
uit. Zo doet zij een appèl op afgesplitste kamerleden om hun
zetel terug te geven aan de partij waarvoor zij aanvankelijk in de
Kamer zijn gekomen. Dit omdat afsplitsers in alle gevallen op basis
van het verkiezingsprogramma van de partij in de Kamer gekozen
zijn. Ook doet het Burgerforum een oproep aan zogenaamde
lijstduwers. Deze stemmentrekkers moeten alleen op de lijst gaan
staan als zij daadwerkelijk van plan zijn eventueel Tweede Kamerlid
te worden. Uit bijeenkomsten die het Burgerforum door heel
Nederland organiseerde, bleek dat veel Nederlanders zich storen aan
deze vormen van 'kiezersbedrog'.

Met een keuze op de partij stemt de kiezer
in met de lijstvolgorde zoals de partij deze heeft vastgesteld. Als
de kiezer op een persoon stemt (omdat deze bijvoorbeeld een sterke
persoonlijkheid heeft, specialist is in een bepaald onderwerp of
uit een bepaalde regio komt), vergroot dit zijn kans om
daadwerkelijk in de Tweede Kamer te komen. Voorkeurstemmen krijgen
een groter gewicht dan op dit moment het geval is.

Als in 2003 het nu voorgestelde systeem
had gegolden, waren VVD'ers als Atzo Nicolaï, Hans van Baalen
en Willibrord van Beek niet in de Kamer gekomen, omdat zij te
weinig voorkeurstemmen haalden. Voor GroenLinks zouden 2 kandidaten
met voorkeurstemmen in de kamer gekomen zijn. Ook Bert Bakker (D66)
zou geen kamerlid zijn geworden.

Het Burgerforum wijst het invoeren van
districten af. Het landsbelang moet voorop staan en niet dat van
bepaalde regio's.

Omdat de instelling van het Burgerforum
breed ondersteund werd in de Tweede Kamer,

vertrouwt zij erop dat haar advies serieus
genomen zal worden. Het Burgerforum bestaat uit 140
'onafhankelijke' burgers en vormt een goede afspiegeling van de
Nederlandse bevolking. Het jongste lid is 19, het oudste is 86. Er
doen evenveel mannen als vrouwen mee en de provincies zijn
evenredig vertegenwoordigd. Ook qua schoolopleiding en beroepen is
het een diverse groep. Deze 'gewone' Nederlanders presteren waar
politici de afgelopen decennia niet in slaagden: het gezamenlijk
komen tot een advies voor een nieuw kiesstelsel. Door met een
eenduidig en duidelijk advies te komen, waarbij aanpassingen ervoor
zorgen dat de kiezer meer invloed krijgt, hoopt het Burgerforum dat
er eindelijk schot komt in de discussie die politiek Den Haag al
jaren verdeelt.

Vrijdag zijn de stemmingen over de inhoud
van het advies gehouden. Op 14 december

overhandigt Burgerforumvoorzitter Jacobine
Geel het advies officieel aan de minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Atzo Nicolaï. Hij neemt
het advies namens het kabinet in ontvangst.

bron:BZK