Wat mag de burger verwachten wanneer de elektronische overheid eenmaal
een feit is? De BurgerServiceCode geeft antwoord. Deze code bevat
normen voor de digitale relatie tussen burger en overheid.

Het kabinet wil de dienstverlening van de overheid verbeteren en een
andere rolverdeling tussen overheid en samenleving tot stand brengen.
Het wil dit bereiken door meer aan burgers over te laten. Als het aan
het kabinet ligt, wordt een grotere zelfredzaamheid onder andere
bereikt met de inzet van ICT.
Bij die nieuwe rolverdeling kan de burger wel een steuntje in de rug
gebruiken. Daarom heeft [email protected] een instrument laten
ontwikkelen dat de burger kan helpen: de BurgerServiceCode. Deze code
is gebaseerd op het Handvest digitale contacten van [email protected] en
het onderzoek Burgers aan bod uit 2004.

De code is geschreven vanuit het perspectief van de burger en bevat 10
normen waaraan de digitale contacten moet voldoen. Elke norm is steeds
tweezijdig geformuleerd: als een recht van de burger met een daarmee
corresponderende plicht van de overheid.
De code is zowel bestemd voor de burger als voor de overheid. De burger
kan daarop terugvallen als hij de overheid wil aanspreken op de
kwaliteit van digitale contacten. De overheid kan de code gebruiken om
haar digitale informatievoorziening en dienstverlening op orde te
brengen
Bekijk de 10 normen bij [email protected] Zie het origineel

Bron: Kenniscentrum Elektronische Overheid