Overheden en instanties die te maken
hebben met mensen met schulden gaan intensiever samenwerken. Op die
manier willen zij voorkomen dat burgers met schulden steeds dieper
in de problemen raken en bijvoorbeeld hun huis worden uitgezet of
onverzekerd rondlopen. Dat leidt vaak tot nog grotere
maatschappelijke problemen. De ministeries van SZW en Vrom en vijf
organisaties hebben vandaag een verklaring ondertekend waarin zij
afspraken maken over onderlinge samenwerking. De ondertekening vond
plaats bij de Bestuurlijke Conferentie Schulden die op initiatief
van demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is gehouden.

De organisaties die actief meedoen met het
aanpakken van de schuldenproblematiek zijn Aedes, EnergieNed
Federatie van Energie bedrijven in Nederland, Zorgverzekeraars
Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa, de
belangen- en netwerkorganisatie van managers van gemeentelijke
diensten voor Werk, Inkomen en Zorg. Zorgverzekeraars en
energiebedrijven kunnen bijvoorbeeld gemeenten vroegtijdig
informeren als klanten een structurele betalingsachterstand hebben.
Mensen met schulden kunnen dan sneller schuldhulpverlening of
andere ondersteuning krijgen.

Het kabinet stelt voor de jaren 2007, 2008
en 2009 77 miljoen euro beschikbaar voor schuldhulpverlening. Een
deel daarvan kan worden ingezet om te zorgen voor een goede
samenwerking en praktische afspraken op lokaal en regionaal niveau.
Het ministerie van SZW start binnenkort een meerjarige
voorlichtingscampagne om problematische schulden te voorkomen.
Hiervoor is 1,7 miljoen euro beschikbaar. Ook zal SZW subsidie
vertrekken waarmee in de branche van schuldhulpverlening een
systeem van certificering kan worden opgezet. Daardoor worden goede
bedrijven voor schuldhulpverlening herkenbaar. Dat leidt tot een
betere kwaliteit van de schuldhulpverlening.

Aanleiding voor de Bestuurlijke
Conferentie Schulden waren verschillende signalen dat de
samenwerking tussen betrokken instanties beter kan. Mensen met
schulden vinden vaak de weg niet naar voorzieningen en de
hulpverlening. Schulden ontstaan meestal door een combinatie van
factoren en daardoor zijn verschillende organisaties betrokken bij
de hulpverlening. De afgelopen maanden zijn allerlei organisaties
zowel op landelijk als op regionaal niveau met elkaar om de tafel
gaan zitten om tot afspraken te komen.

bron:SZW