Minister Hirsch Ballin (Justitie) wil
burgers, bedrijven en belangengroepen via internet laten meepraten
over nieuwe regels. Hierdoor zullen zij wettelijke regels
makkelijker accepteren. Ook verbetert de handhaving. Dit schrijft
minister Hirsch Ballin in een brief aan de Tweede Kamer.

Een werkgroep met ambtenaren van alle
ministeries gaat onderzoeken hoe de rijksoverheid dit het beste kan
organiseren. Waarschijnlijk komt er een website of portal met de
conceptwetten van alle ministeries.

Burgers kunnen dan reageren op regels die
in voorbereiding zijn. Dat gebeurt voordat de ministerraad over de
regels heeft besloten en dus ook voordat de regels de parlementaire
procedure doorlopen. Zij kunnen dan anticiperen en invloed
uitoefenen op het wetsvoorstel.Nu worden vaak alleen bepaalde
groepen belanghebbenden geconsulteerd over
conceptwetsvoorstellen.De werkgroep presenteert naar verwachting
april 2007 een voorstel waarover het kabinet kan beslissen.

Internetconsultatie

Het Verenigd Koninkrijk maakt al gebruik
van internetconsultatie. Ook kunnen burgers in de Europese Unie
meepraten over richtlijnen die in voorbereiding zijn. Deze staan op
de website van de Europese Commissie. Internet kan het proces van
openbaarmaking en consultatie versnellen, beter ordenen en voor
meer mensen toegankelijk maken. Dit moet de kwaliteit en
bruikbaarheid van de wetten verbeteren.

Regeldruk

Minister Hirsch Ballin doet zijn voorstel
in de voortgangsrapportage Bruikbare rechtsorde. Dit programma is
een onderdeel van het kabinetsbeleid om regeldruk te verminderen.
Het gaat er hierbij vooral om dat regels begrijpelijk en duidelijk
zijn.

Bron:MinJus