87% van de burgers vindt het (heel)
belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om het
verpakkingsafval te verminderen. Ook vindt bijna de helft (45%) dat
zijzelf net zo verantwoordelijk zijn voor het terugdringen van
verpakkingsafval, als de overheid en het bedrijfsleven. Dat blijkt
uit een enquete van TNS-Nipo, gehouden in opdracht van VROM.

Burgers vinden in meerderheid dat
verpakkingsafval moet verminderen. 56% geeft aan dat de overheid
hergebruik van verpakkingsmaterialen door fabrikanten moet
stimuleren. Bijna de helft (45%) vindt dat de overheid het
bedrijfsleven moet verplichten om minder verpakkingen te gebruiken
en 42% van de burgers vindt dat er meer verpakkingsmaterialen
gescheiden moeten worden ingezameld, naast papier en glas.

Gescheiden inzamelen kunststof

Het idee om kunststofflessen en flacons
apart in te gaan zamelen lijkt 76% van de burgers goed voor het
milieu en 43 % van de burgers geeft aan dat zij het altijd al zonde
vond om deze verpakkingen zomaar weg te gooien.

76% van de burgers is het er mee eens, dan
wel zeer mee eens dat kunststofflessen en flacons best apart
ingezameld kunnen worden;

67% van de burgers is er het mee eens, dan
wel zeer mee eens dat kunststof verpakkingen goed opnieuw gebruikt
kunnen worden;

91% van de burgers geeft aan bereid te
zijn hun kunststofflessen en flacons te scheiden. Een haalsysteem
heeft daarbij een lichte voorkeur boven een brengsysteem.

Burgers vinden ook in overgrote
meerderheid (96%) het huidige statiegeldsysteem goed tot zeer goed.
71% zou het goed vinden als er ook statiegeld komt op kleine
frisdrankflessen. De uitkomsten volgen uit een representatieve
steekproef, uitgevoerd door TNS-Nipo, in opdracht van het
ministerie van VROM.

bron:VROM