Almere, 12 november 2009

In september 2005 is Buro Onze Zorg gestart als bureau voor thuiszorg met financiering door Persoons Gebonden Budget PGB). Hierna is de keuze gemaakt om de organisatie om te bouwen naar een zorgorganisatie.

Op 5 november 2009 heeft Buro Onze Zorg het HKZ Keurmerk behaald. Het kwaliteitssysteem van deze organisatie voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen in ons land. De toekenning van het keurmerk volgt op een onafhankelijke toetsing door DNV.
Met het HKZ Keurmerk laat Buro Onze Zorg zien veel werk te maken van de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Het keurmerk staat voor goede zorg en een goede organisatie die de kwaliteitsaspecten continu in de gaten houdt. Voortdurend wordt gewerkt aan verbetering onder andere door het regelmatig houden van cliëntevaluaties. Onderwerpen als veiligheid, gezondheid en risico-inventarisatie krijgen nadrukkelijk aandacht. HKZ-normen worden regelmatig opnieuw beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Het toetsen van de normen gebeurt door een onafhankelijke certificerende instelling. Het HKZ Keurmerk bewijst à©n waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg en is gebaseerd op de internationaal erkende ISO 9001-norm.

Bij Buro Onze Zorg staat de mens centraal ongeacht status of leeftijd wij behandelen iedereen op gelijke wijze. Het doel van Buro Onze Zorg is thuiszorg mogelijk te maken, zodat men op een prettige, veilige manier thuis kan wonen.
Buro Onze Zorg is actief in de steden Almere en Amsterdam. In deze steden worden Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke verzorging, Verpleging , Begeleiding en Terminale zorg door professionele zorgverleners geleverd.
Inmiddels heeft Buro Onze Zorg een AWBZ toelating en zal met ingang van 1 januari 2010 niet alleen PGB zorg leveren maar ook op basis van Zorg in Natura (ZIN). Buro Onze Zorg is hiervoor gecontracteerd door het zorgkantoor.

Bij Buro Onze Zorg wordt geen wachtlijst gehanteerd.

Website: http://www.buro-onze-zorg.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular