Gebruikers van de bus, tram en metro geven
in 2007 lagere waarderingscijfers aan deze vervoermiddelen dan in
2006. De waardering is het sterkst gedaald voor de metro: van een
6.8 in 2006 naar een 6.3 in 2007. Het busvervoer zakt van een 6.6
naar 6.4 en de tram krijgt in 2007 een 6.1 (2006: 6.3). Alleen de
trein presteert constant. Zowel in 2006 als in 2007 wordt het
vervoer met de trein gemiddeld beloond met een 6.5. Dit blijkt uit
de VervoersMonitor 2007 van Newcom Research & Consultancy.

Veiligheid trein licht toegenomen

Van de vier openbaar vervoermiddelen
scoort de trein het hoogst op het gebied van

veiligheid (gemiddeld 7.1) en de metro het
laagst (gemiddeld 6.1). De trein scoort in 2007 zelfs iets hoger
dan in 2006 (7.0). De bus is constant: zowel in 2006 als 2007
krijgt de bus van haar reizigers een 6.8 voor veiligheid. De
tramreizigers vinden hun vervoermiddel in 2007 gemiddeld minder
veilig dan in 2006 (van 6.6 naar 6.3). Bij de tram komt verder naar
voren dat men de dienstverlening (o.a. kwaliteit haltes, kans op
zitplaats, klantvriendelijkheid) gemiddeld lager is gaan
waarderen.

Imago trein constant

Het imago van de trein is in 2007 vrijwel
gelijk aan dat in 2006. De trein wordt in de beleving van de
treinreizigers in positieve zin vooral als comfortabel, veilig en
snel gezien. In negatieve zin vindt men de trein duur. Het imago
van de bus kenmerkt zich eveneens door veilig en duur. De bus
scoort in vergelijking met de trein echter beter op het kenmerk
betrouwbaar, maar minder op snel en comfortabel.

Autogebruikers

Het gemak van de auto blijft veruit de
voornaamste reden om de auto te verkiezen boven het openbaar
vervoer (door 85 procent van de autogebruikers genoemd). Ook de
snelheid van de auto is een veelgenoemde reden om te kiezen voor de
auto (60 procent). Slechts 13 procent van de autogebruikers geeft
aan dat men bij de invoering van rekeningrijden (vaker) voor het
openbaar vervoer zal kiezen. Langere files zou 20 procent van de
autogebruikers ertoe kunnen brengen (vaker) met het openbaar
vervoer te gaan.

bron:Newcom research en consultancy