Loenen aan de Vecht, 08-01-2009 - Business Continuity Planners introduceert in de nieuwste versie van de Baucis - BCM software de mogelijkheid om personen die als lijnmager, objectmanager, objecteigenaar, interne of externe contactpersoon of lid van een crisis management team of herstelteam van bijzondere betekenis zijn voor de continuïteit van de organisatie, een Zakelijk Testament te laten aanmaken en onderhouden.

Het Zakelijk Testament van een persoon beschrijft vitale kennis, documentatie daarover, locatie en back-up locatie van die documentatie, de kenniswaarnemer, IDs, wachtwoorden en opbergplaatsen van sleutels, passen en persoonsgebonden codes, bijzondere vertegenwoordigingen, bijzondere functies, bijzondere verantwoordelijkheden en bijzondere procuraties van deze personen.
Deze waardevolle informatie wordt opgeslagen met voldoende voorzieningen om toegang voor onbevoegden te voorkomen en beschikbaarheid na calamiteiten te garanderen.
Het Zakelijke Testament is ondermeer van belang om de organisatie in staat te stellen om over die vitale kennis te kunnen blijven beschikken, ook in geval van niet inzetbaarheid van deze personen als gevolg van een fysieke calamiteit, bij een pandemie, bij plotseling vertrek of geplande afwezigheid.
Aan genoemde personen wordt tevens een Business Prioriteit toegekend op basis van hun meest belangrijke functie of rol.
Deze Business Prioriteit wordt ondermeer gebruikt om te zorgen dat genoemde personen met juiste prioriteit worden beveiligd, worden geëvacueerd, naar uitwijklocaties worden vervoerd of worden gevaccineerd teneinde te waarborgen dat die personen hun belangrijke rol in het Crisis Management en bij Herstelwerkzaamheden kunnen vervullen.
De Business Prioriteit van personen bepaalt voorts specifieke eisen per categorie van personen die de organisatie stelt aan hun bereikbaarheid, hun beschikbaarheid, hun kennisdocumentatie, gezamenlijk reizen, het regelen van waarneming tijdens afwezigheid et cetera, maar bepaalt bijvoorbeeld ook of een thuiswerkplek, mobiele telefoon of een PDA met bijzondere mailfaciliteiten moet worden verstrekt.