Business Intelligence in Nederland

 

In Nederland wordt een Business Intelligence project meestal geleid door de ICT-afdeling. De vraag is dan wel of de reden waarom u dit doet voldoende wordt benut.

 

Als ICT de drijvende kracht is achter een Business Intelligence-traject, zal het proces van verzamelen, opslaan en ontsluiten van data en informatie uitstekend verlopen. Maar wordt de verzamelde data gebruikt voor het vormen van een strategie in de onderneming of gebeurt er te weinig met de verzamelde data en is het verzamelen van de data een doel op zich geworden?

 

Business Intelligence in de VS

In de Verenigde Staten wordt een Business Intelligence project meestal geleid door de business. Een salesmanager die de verkoopprestaties van zijn team wil vergroten kan bijvoorbeeld het initiatief nemen in een Business Intelligence-project. Waarom is dit in Nederland niet het geval? Hier wordt een salesmanager die een Business Intelligence project wil starten vaak gehinderd door allerlei ICT-belemmeringen. Zo is er vaak nog geen optimale Business Intelligence software beschikbaar. Dit zorgt voor frustratie in het Business Intelligence project.

 

Wat is de beste aanpak?

Hoe komt het dat Business Intelligence in Nederland meer bij ICT ligt dan bij Business? Komt dit door ons poldermodel? Is ICT in Nederland machtiger of heeft de business in de VS meer ICT-verstand? Wel is duidelijk dat voor een succesvol Business Intelligence traject business de drijvende kracht moet zijn en ICT een ondersteunende rol vervult.