Het extra geld dat het kabinet jaarlijks
uittrekt voor sport gaat grotendeels naar de versterking van de
sportverenigingen en naar combi functies op het terrein van school
en sport. Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) maandag
bekend gemaakt tijdens een congres voor sportbestuurders op
Papendal.

Bussemaker heeft in 2008 10 miljoen en
vanaf 2009 20 miljoen extra te besteden in de sport (bovenop de
begroting van ongeveer 100 miljoen euro). Op Papendal gaf ze aan
dat ze dit geld wil inzetten voor de versterking van de
sportverenigingen, zodat deze hun maatschappelijke taken goed
kunnen uitvoeren. Zo zijn er bijvoorbeeld sportclubs die er met het
onderwijs aan werken om naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding in
combinatie met sport in het primair en voortgezet onderwijs.
Bussemaker denkt dat dergelijke plannen niet slagen zonder extra,
professionele steun. Daarom wil ze verenigingen met dit soort
plannen de komende jaren steunen. De staatssecretaris van sport
hoopt uiteindelijk 10% van alle Nederlandse verenigingen zover te
krijgen dat zij behalve voor de eigen leden, ook een belangrijke
rol willen spelen voor de jeugd en voor de wijk waar de vereniging
is gevestigd.

De alliantie School en Sport krijgt de komende tijd ook aandacht.
Bussemaker trekt hierbij samen op met de OCW-staatsecretarissen
Dijksma en Van Bijsterveldt. Om te bereiken dat in 2010 90 procent
van alle scholen dagelijks sport aanbieden, is professionalisering
van de verenigingen nodig. Bussemaker denkt dat dat kan via de
zogenaamde combinatiefuncties: mensen die werkzaam zijn in het
sport- en bewegingsonderwijs en die aan de slag gaan met
maatschappelijke taken van de sportvereniging.

Een ander terrein waarop Bussemaker de
komende jaren extra aandacht richt, is talentontwikkeling. Ze denkt
daarbij vooral aan het verbeteren van de combinatie toptrainingen
en onderwijs- en studiefaciliteiten voor talenten, de ontwikkeling
van enkele Centra voor Talent en Onderwijs en hoogwaardige
internationale trainingsprogramma’s. Dit moet ertoe leiden
dat in 2011 het aantal succesvolle talenten met 20 procent is
toegenomen.

bron:VWS