(Persbericht) · Omzet conform eerder uitgesproken verwachting
· Verwachting voor fiscaal 2012: omzetgroei van zes tot achtprocent
· Overeenkomst met grote IT-outsourcer ter waarde van half miljard dollar
· Internet Security Business verkocht

Utrecht, 17 mei 2011 - CA Technologies heeft de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige fiscale jaar 2011 bekend gemaakt. De omzet is in het vierde kwartaal toegenomen met vijf procent (non-GAAP) tot 1,128 miljard dollar. De netto-winst over het vierde kwartaal is toegenomen met 29 procent tot 247 miljoen dollar. Voor geheel fiscaal 2011 is de omzet op basis van non-GAAP toegenomen met vijf procent tot 4,429 miljard dollar. De netto-winst over fiscaal 2011 kwam uit op 984 miljoen dollar (non-GAAP). Dat is een toename met zeven procent ten opzichte van fiscaal 2010.

Managementtoelichting

"Aan het begin van fiscaal 2011 hebben we gezegd dat het een jaar zou worden van groeien en investeren. En dat is het ook geworden", zegt Bill McCracken, Chief Executive Officer van CA Technologies. "We hebben groei laten zien wat betreft omzet, winst per aandeel en cash flow, terwijl we tegelijkertijd ons portfolio aan producten en technologieën verder hebben uitgebouwd. Ook hebben we nieuwe mensen in dienst genomen, de focus nog scherper gericht op strategisch belangrijke gebieden en hebben we fors geïnvesteerd in nieuwe marktbenaderingen."

"De financiële voorspelling (guidance) die we nu voor fiscaal 2012 doen, de aankondiging van een nieuw programma voor het inkopen van eigen aandelen plus de verhoging van het dividend vormen een teken van enerzijds het vertrouwen dat wij hebben in onze strategische koers en anderzijds ons commitment om de aandeelhouderswaarde verder te vergroten", aldus McCracken.

Omzetontwikkeling

In het vierde kwartaal van fiscaal 2011 heeft CA Technologies een sterke vraag gezien naar oplossingen voor virtualisatie en service automation, service portfolio management, de Nimsoft-producten evenals mainframe-capaciteit. Daar stond echter een lagere vraag naar nieuwe mainframe-producten tegenover. Circa twee procent van de groei van de omzet gedurende het vierde kwartaal bij gelijkblijvende omwisselkoersen en zo'n drie procent gerapporteerd was afkomstig van bestaande producten, terwijl de resterende twee procent van de omzetgroei bij zowel gelijkblijvende omwisselkoersen als gerapporteerd afkomstig is van de overname van Nimsoft, Hyperformix en Arcot Systems. Circa 61 procent van de omzet werd gerealiseerd in Noord-Amerika, terwijl 39 procent voor rekening van de internationale activiteiten kwam.

Vierde kwartaal

De totale omzet bedroeg in het vierde kwartaal 1,128 miljard dollar; een groei van vier procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en vijf procent als gerapporteerd.
De totale waarde van de in het vierde kwartaal getekende contracten bedroeg 8,763 miljard dollar. Dat is een groei van zes procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van acht procent als gerapporteerd. Het huidige deel van de uitgestelde omzet (revenue backlog) bedroeg over het vierde kwartaal 3,727 miljard dollar, een groei van vijf procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van zeven procent als gerapporteerd.
De omzet in Noord-Amerika bedroeg in het laatste kwartaal van fiscaal 2011 689 miljoen dollar (een groei van vijf procent zowel bij gelijkblijvende wisselkoersen als gerapporteerd). De omzet buiten Noord-Amerika bedroeg 439 miljoen dollar, een groei van twee procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van vier procent als gerapporteerd.
De totale geboekte omzet in het vierde kwartaal bedroeg 1,889 miljard dollar, een groei van 31 procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van 33 procent als gerapporteerd. De kwartaalboekingen zijn positief beïnvloed door een vijfjarig contract ter waarde van 500 miljoen dollar met een grote IT-outsourcer.
CA Technologies heeft in het vierde kwartaal 21 licentieovereenkomsten met een omvang van tien miljoen dollar of meer kunnen verlengen. De totale waarde van deze 21 contracten bedraagt 989 miljoen dollar, inclusief het hiervoor genoemde contract ter waarde van 500 miljoen dollar met een grote IT-outsourcer. In het vierde kwartaal van fiscaal 2010 slaagde CA Technologies er eveneens in om 21 licentieovereenkomsten met een waarde van meer van tien miljoen dollar af te sluiten. In dat kwartaal bedroeg de totale waarde van deze contracten 632 miljoen dollar.
De gemiddelde looptijd van de afgesloten softwareovereenkomsten en onderhoudscontracten bedroeg in het vierde kwartaal 3,82 jaar, tegen gemiddeld 3,45 jaar in dezelfde periode in fiscaal 2010.
De totaal geboekte omzet bedroeg in Noord-Amerika 1,380 miljard dollar, een groei van 61 procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van zestig procent als gerapporteerd. De geboekte omzet in Noord-Amerika werd positief beïnvloed door het hiervoor genoemde contract van een half miljard dollar met een grote IT-outsourcer.
De totaal geboekte omzet buiten Noord-Amerika bedroeg 509 miljoen dollar, een daling van veertien procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een daling van negen procent als gerapporteerd. CA Technologies werd ook gedurende het vierde kwartaal geconfronteerd met zwakke vraag in EMEA.
Fiscaal 2011

De totale omzet bedroeg 4,429 miljard dollar, een groei van vijf procent zowel bij gelijkblijvende wisselkoersen als gerapporteerd.
Omzet in Noord-Amerika bedroeg 2,694 miljard dollar, een groei van zeven procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van acht procent als gerapporteerd.
Omzet buiten Noord-Amerika bedroeg 1,735 miljard dollar, een groei van à©à©n procent zowel bij gelijkblijvende wisselkoersen als gerapporteerd.
De totale geboekte omzet bedroeg 4,888 miljard dollar, een groei van twee procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van à©à©n procent als gerapporteerd.
CA Technologies heeft gedurende fiscaal 2011 in totaal 56 licentieovereenkomsten met een waarde van tien miljoen dollar of meer vernieuwd. De totale waarde van deze 56 contracten was 1,994 miljard dollar, inclusief de eerder genoemde overeenkomst van 500 miljoen dollar met een grote IT-outsourcer. Gedurende fiscaal 2010 kon CA Technologies 68 licentieovereenkomsten met een waarde van meer dan tien miljoen dollar verlengen. De totale waarde van deze 68 contracten bedroeg in dat jaar 2,146 miljard dollar.
De gemiddelde looptijd van softwareovereenkomsten en onderhoudscontracten bedroeg 3,46 jaar, tegen 3,54 een jaar eerder.
De geboekte omzet in Noord-Amerika bedroeg 3,253 miljard dollar, een groei van twaalf procent bij zowel gelijkblijvende wisselkoersen als gerapporteerd. De geboekte omzet gedurende fiscaal 2011 werd positief beïnvloed door de eerder genoemde grote overeenkomst met een IT-outsourcer.
De geboekte omzet buiten Noord-Amerika bedroeg 1,635 miljard dollar, een daling van veertien procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een daling van zestien procent als gerapporteerd. De geboekte omzet buiten Noord-Amerika werd negatief beïnvloed door de zwakke vraag in EMEA.
Kosten en marge

Vierde kwartaal (GAAP)

De operationele kosten voor rente en belastingen bedroegen 829 miljoen dollar, een daling met drie procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een daling van twee procent als gerapporteerd
De operationele winst voor rente en belastingen bedroeg 299 miljoen dollar, een groei van 29 procent bij zowel gelijkblijvende wisselkoersen als gerapporteerd
De marge bedroeg 27 procent, zes procentpunten meer dan vorig jaar.
Vierde kwartaal (non-GAAP)

De operationele kosten voor rente en belastingen bedroegen 772 miljoen dollar, een daling met vijf procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een daling van drie procent als gerapporteerd.
De operationele winst voor rente en belastingen bedroeg 356 miljoen dollar, een groei van 28 procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van 26 procent als gerapporteerd
De marge bedroeg 32 procent, zes procentpunten meer dan vorig jaar.
Het resultaat over het vierde kwartaal is negatief beïnvloed door een eenmalige kostenpost van vijftig miljoen dollar voor reorganisaties.

Fiscaal 2011 (GAAP)

De operationele kosten voor rente en belastingen bedroegen 3,175 miljard dollar, een groei met vijf procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei met zes procent als gerapporteerd.
De operationele winst voor rente en belastingen bedroeg 1,254 miljard dollar, een groei van drie procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van twee procent als gerapporteerd.
De marge bedroeg 28 procent, een procentpunt lager dan vorig jaar.
Fiscaal 2011 (non-GAAP)

De operationele kosten voor rente en belastingen bedroegen 2,940 miljard dollar, een groei van vijf procent bij zowel gelijkblijvende wisselkoersen als gerapporteerd.
De operationele winst voor rente en belastingen bedroeg 1,489 miljard dollar, een groei van vijf procent bij gelijkblijvende wisselkoersen en een groei van vier procent als gerapporteerd.
De marge bedroeg 34 procent, hetgeen gelijk is aan vorig jaar.
Cash flow

De cash flow in het vierde kwartaal bedroeg 634 miljoen dollar, tegen 631 miljoen dollar een jaar eerder. De cash flow werd positief beïnvloed doordat zeventig miljoen dollar minder aan inkomstenbelasting is betaald.

Voor fiscaal 2011 bedroeg de cash flow 1,377 miljard dollar, tegen 1,336 miljard dollar een jaar eerder. De cash flow werd positief beïnvloed doordat 107 miljoen dollar minder aan inkomstenbelasting is betaald.

Kapitaalstructuur

De stand voor cash, cash-equivalenten en direct te gelden te maken beleggingen bedroeg per 31 maart 2011 3,228 miljard dollar.
Met een totale uitstaande schuld van 1,551 miljard dollar is de netto-positie van CA Technologies ten aanzien van cash, cash-equivalenten en direct te gelden te maken beleggingen 1,667 miljard dollar.
In het vierde kwartaal van fiscaal 2011 kocht CA Technologies circa twee miljoen eigen aandelen voor een totaalbedrag van 48 miljoen dollar. Gedurende geheel fiscaal 2011 kocht CA Technologies elf miljoen eigen aandelen tegen een bedrag van 238 miljoen dollar.
Per 31 maart 2011 had CA Technologies 502 miljoen aandelen uitstaan.
Aandeleninkoop en dividend

De Raad van Commissarissen van CA Technologies heeft toestemming gegeven voor een nieuw plan voor aandeleninkoop ter waarde van 500 miljoen dollar.

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een dividend per aandeel vastgesteld van vijf dollarcent. Dat is een toename met 25 procent ten opzichte van het dividend over fiscaal 2010.

Zakelijke hoogtepunten gedurende het vierde kwartaal

In oktober 2010 heeft CA Technologies drie belangrijke producten uit de CA Automation Suite op de markt gebracht. Het gaat om CA Configuration Automation r12, CA Process Automation r3 en CA Server Automation r12. Deze oplossingen zijn bedoeld om klanten te helpen een gevirtualiseerde en dynamische cloudinfrastructuur te ontwikkelen, waarmee de business flexibel op veranderingen kan inspelen. Tegelijkertijd kunnen met deze oplossingen de kosten worden verlaagd en het uitrollen van services worden verbeterd.
CA Technologies heeft ook CA Partner Solution Center vrijgegeven, een initiatief gericht op partners die het CA Virtual-virtualisatieportfolio leveren. CA Partner Solution Center stelt een groot aantal sales, marketing en technische documenten en hulpmiddelen beschikbaar.
In het vierde kwartaal werd ook CA ERwin Data Modeler r8 gelanceerd. Met deze tool kunnen bedrijven typen data en het gebruik ervan binnen de gehele organisatie beheren en visualiseren. CA ERwin is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven die migraties naar de cloud in voorbereiding hebben.
CA Technologies is in het vierde kwartaal tevens een samenwerking aangegaan met Unisys. Gezamenlijk bieden de twee bedrijven nu zowel softwareoplossingen als een reeks van diensten aan die klanten helpen bij het migreren naar de cloud.
Verkoop Internet Security Business

CA Technologies heeft besloten Internet Security Business te verkopen aan het Amerikaanse bedrijf Update Partners. De verkochte activiteiten omvatten onder andere oplossingen voor anti-virus, anti-malware, gateway security en gehoste oplossingen voor intrusion prevention.

Verwachting voor fiscaal 2012

CA Technologies heeft de volgende verwachting voor fiscaal 2012:

De totale omzet zal zes tot acht procent groeien bij gelijkblijvende wisselkoersen. Bij de wisselkoersen van 31 maart 2011 betekent dit een omzet over fiscaal 2012 van 4,6 tot 4,8 miljard dollar.
De winst per aandeel op basis van GAAP en bij gelijkblijvende wisselkoersen zal met zes tot elf procent toenemen.
De winst per aandeel op basis van non-GAAP en bij gelijkblijvende wisselkoersen zal met zes tot tien procent toenemen.
De cash flow zal tussen drie en vijf procent groeien bij gelijkblijvende wisselkoersen.
Bij deze verwachtingen heeft CA Technologies geen rekening gehouden met de effecten van eventuele substantiële overnames.

Over CA Technologies

CA Technologies (NASDAQ: CA) is een leverancier van software en oplossingen voor IT-management met expertise binnen alle IT-omgevingen, van mainframe en gedistribueerd tot virtueel en cloud. CA Technologies beheert en beveiligt IT-omgevingen en stelt klanten in staat flexibelere IT-diensten te leveren. De innovatieve producten en diensten van CA Technologies verschaffen IT-organisaties het inzicht en de controlemiddelen die essentieel zijn om bedrijven flexibel te laten opereren. De meeste ondernemingen in de Global Fortune 500 vertrouwen op CA Technologies voor het beheer van hun evoluerende IT-ecosystemen. Meer informatie over CA Technologies vindt u op www.ca.com/

Abonneer op CA Technologies

CA-nieuwsbrieven www.ca.com/us/news/content.aspx?cid=170073
CA-persberichten www.ca.com/us/rss/
CA YouTube Channel www.youtube.com/CAIncVideo
CA podcasts www.ca.com/us/rss/
CA blogs community.ca.com/blogs/Bloggers.aspx
CA Twitter twitter.com/ca_benelux
Contact:

Co-Workx

Aleksandra Andjelic

[email protected]

+31 (0)6-24 24 56 79