(Persbericht) MasterClass: opleiding op hbo niveau en een vaste baan in de IT
Calco-IT start landelijke wervingscampagne jongeren.

AMERSFOORT, 7 september 2010 IT detacheerder Calco-IT start vandaag een landelijke wervingscampagne voor afstudeerkandidaten en alumni, die geïnteresseerd zijn in een carrià¨re in de IT. Het Amersfoortse bedrijf werft onder andere via haar website Calco-IT.nl maar met name via een online recruitment campagne kandidaten voor 100 IT-banen. Gezien de negatieve berichtgeving over daling van de omzetten in de IT sector, is dit opmerkelijk te noemen. à¢â‚¬Å“Ondanks de moeilijke tijden waarin onze branche verkeert, is er een groot tekort aan goede young professionals. Opdrachtgevers willen op kosten voor personeelswerving - en de totale investeringen in personeel - besparen door in à©à©n keer de beste mensen aan te trekkenà¢â‚¬, aldus Robert Gravekamp, directeur van Calco-IT.

100 IT-banen, 100 carrià¨res
à¢â‚¬Å“IT managers in het Nederlandse bedrijfsleven hebben niet alleen te maken met de huidige uitdaging van de crisis, ook de gevolgen van de vergrijzing beginnen zich af te tekenen. Bij veel grote bedrijven ligt de gemiddelde leeftijd op de IT-afdeling boven de 45. Deze medewerkers zullen straks allemaal moeten worden opgevolgd. Wij werven actief jongeren voor veel van onze opdrachtgevers. En dat is hard werken, het tekort is nijpend. Voor Calco-IT ligt het zwaartepunt van de crisis dus niet in stagnatie van de groei van ons bedrijf, integendeel, we worden overvraagd. De uitdaging zit hem in het vinden van voldoende jonge talenten. Veel jongeren zijn bang om van baan te switchen. Onze doelstelling met de wervingscampagne voor onze MasterClass is om hen te bewijzen dat zij juist nຠgoede kansen hebben op een vaste baan en een succesvolle carrià¨re binnen de IT. In onze MasterClass opleiding worden ze binnen twee maanden klaargestoomd om bij opdrachtgevers als grote banken, verzekeraars, pensioenfondsen en ziekenhuizen aan de slag te gaan.à¢â‚¬ Op de vraag hoeveel banen Calco-IT te vergeven heeft, antwoordt Gravekamp: à¢â‚¬Å“Tot eind 2010 hebben we van onze opdrachtgevers in totaal een vraag van circa 50 man uitstaan , maar de vraag blijft toenemen. De komende maanden proberen wij daarom minimaal 50 tot 100 talenten te werven. We hopen jongeren die gaan afstuderen, net zijn afgestudeerd of al werkzaam zijn, te bereiken met de wervingscampagne en daarnaast zullen we op alle belangrijke beurzen en evenementen aanwezig zijn.à¢â‚¬

Over Calco-IT
Calco-IT is gespecialiseerd in de detachering van zowel jonge als ervaren ICT professionals die zich bij Calco-IT en daarbuiten hebben bekwaamd op het gebied van onder andere: softwareontwikkeling, applicatiebeheer en functioneel beheer en kwaliteitszorg. Voor de Calco MasterClass werft het bedrijf afstudeerkandidaten en alumni op HBO- en WO denkniveau, leidt hen betaald op tot gespecialiseerde ICT experts en begeleidt hen in een tweejarig traject van junior professional tot medior- en senior professional. Na het succesvol afronden van een intensieve opleiding van twee maanden met een algemeen deel en een specialisatie, worden de kandidaten voorgesteld aan en geplaatst bij toonaangevende organisaties die de kandidaat goede carrià¨remogelijkheden bieden, waar zij onder begeleiding van Calco-IT coaches gedurende 22 maanden aan de slag gaan met à©à©n of meerdere projecten. Hierna kan de opdrachtgever besluiten de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Calco-IT bestaat 6 jaar en wordt bestuurd door Robert Gravekamp en Renà© Scholten.

Noot voor de redactie
Meer informatie over Calco-IT vindt u op www.calco-it.nl. Voor meer informatie over de MasterClass kijkt u op www.calco-it.nl. Voor overige inlichtingen neemt u contact op met Hyperz PR, via [email protected] of bel 0345-505845/06-20032389.