Bestuurders van het Californische bisdom Orange County wisten al jaren van beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen pastoraal werkenden. Ze deden echter nauwelijks iets om de parochianen te waarschuwen of om verder misbruik te voorkomen. Dat blijkt uit persoonlijk dossiers van de veroordeelden, die gisteren zijn vrijgegeven.

Bescherming kinderen
De dossiers van veertien beschuldigde priesters en à©à©n leek werden in opdracht van de rechtbank vrijgegeven nadat een rechter had geoordeeld dat de informatie in het belang was van bescherming van kinderen tegen misbruik.

Gestuurd naar psychotherapeuten
Uit de honderden pagina's van de dossiers blijkt dat het bisdom al 30 jaar geleden wist over vermeend seksueel misbruik onder sommigen van zijn clerici. In veel gevallen werden de priesters herhaaldelijk naar psychologen en psychotherapeuten gestuurd. Sommigen werden zelfs uitsluitend naar een ander bisdom gestuurd.

Recordbedrag
De beslissing om de documenten vrij te geven werd toegejuicht door de aanklagers van de priesters. Na twee jaar onderhandelen kwamen ze in december met het bisdom Orange County tot een schikking voor het recordbedrag van 100 miljoen dollar. Onderdeel van die overeenkomst was dat het bisdom toezegde de publicatie van de dossiers niet te dwarsbomen.

bron:RKK