De stichting Call a Car is opgericht om alternatieven aan te bieden voor het eigen autobezit in de vorm van deelauto's. Een van de alternatieven die ze aanbieden is Dagauto. Dagauto is om zorg - , werk - en huishoudelijke taken makkelijker te combineren. Dagauto maakt en houdt mensen mobiel in situaties waarvoor openbaar vervoer geen oplossing biedt of voor wie de aanschaf van een tweede auto geen haalbare optie is. De auto's zijn 24 uur per dag beschikbaar en staan bij de deelnemers in de buurt. Binnenkort is deze service ook in de gemeente Buren beschikbaar.

Bij Call a Car kunnen abonnees eenvoudig op rekening auto's huren bij de aangesloten autobedrijven. Doorgaans moet de auto zelf opgehaald en teruggebracht worden. In overleg met Call a Car kan een auto incidenteel ook bezorgd worden. De gemiddelde abonnee kan bij Call a Car goedkoper huren en gebruik maken van het kilometerspaarsysteem. Call a Car probeert steeds zo gunstig mogelijke afspraken te maken met de autobedrijven. Bij Call a Car is men niet gebonden aan à©à©n soort auto. Er is keuze uit allerlei modellen zoals: klein, groot, station, busje, drie- of vijfdeurs en bij sommige bedrijven zelfs bedrijfsauto's.

De contributie bedraagt 5,-- per maand. Het gebruik van de auto kost
1,50 per uur, tot maximaal 15,-- per dag. De kosten per kilometer zijn 0,22 voor de eerste 50 kilometer, 0,20 tot 100 km. en 0,18 bij meer dan 100 km. De kilometerkosten zijn inclusief brandstof. Voor langere ritten, weekeinden en vakanties kunnen deelnemers met hetzelfde lidmaatschap vanaf 24,-- per dag ( bij 100 km. vrij) auto's huren via Call a Car. Dit is het voordeel van de samenwerking van Call a Car met Wheels4All. Voor meer informatie of aanmeldingen: www.callacar.org of via telefoonnummer: 0345-533933

Het initiatief van flexibel autogebruik is onderdeel van het klimaatbeleid van de gemeente Buren. Door een financiële impuls vanuit het Rijk houdt de gemeente zich bezig met de ontwikkeling en de uitvoering hiervan. Het doel van dit klimaatbeleid is om een bijdrage te leveren aan het Verdrag van Kyoto. Dit verdrag, wat is 1997 is ondertekend door meer dan 160 landen heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

bron:Gemeente Buren