Gedetineerden voelen zich niet altijd
veilig als zij worden vervoerd. Het ministerie van Justitie
onderzoekt daarom of cameratoezicht tijdens het vervoer mogelijk
is. Ook komt er een betere klachtenregeling voor gedetineerden. Dat
schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) aan de Tweede Kamer. De
minister reageert in de brief op een onderzoek van de Inspectie
voor de Sanctietoepassing.

Niet veilig tijdens vervoer

De inspectie heeft onderzocht hoe het
vervoer van gedetineerden in Nederland is geregeld. In het
onderzoek geven gedetineerden aan dat zij zich niet altijd veilig
voelen tijdens het vervoer.

Zo vragen gedetineerden zich af hoe zij
het voertuig kunnen verlaten bij een ongeval. Verder vinden zij de
ritten vaak onlogisch lang duren, en kunnen ze bijna niet met hun
transportbegeleiders communiceren. Ook wijzen gedetineerden erop
dat er voor hen geen veiligheidsgordels zijn. Verder waarderen zij
het rijgedrag van de bestuurders niet altijd.

De inspectie stelt verder dat
gedetineerden bijna geen informatie krijgen over de gang van zaken
tijdens het transport. Ook zijn er 'lacunes' in de wet- en
regelgeving die gedetineerden in staat moet stellen een klacht in
te dienen.

Maatregelen

Minister Hirsch Ballin wil dat
gedetineerden zich veiliger voelen tijdens het transport. Hij gaat
onderzoeken of een cameraverbinding of een
spreek-/luisterverbinding tussen de bestuurderscabine en de
gedetineerde daaraan kan bijdragen.

In twaalf voertuigen is een proef begonnen
met cameratoezicht. Ook zijn er tests met
spreek-/luisterverbindingen. Verder wordt bekeken of een speciaal
type veiligheidsgordel kan worden gebruikt.

Bestuurders van gedetineerdenvervoer
worden verplicht een aanvullende rijopleiding te volgen. Hierdoor
moeten zij meer inzicht krijgen in de risico's van collectief
personenvervoer en het voertuig beter leren beheersen.

Gedetineerden moeten voortaan beter worden
geïnformeerd over het vervoer, vindt Hirsch Ballin. Verder
laat de minister duidelijker vastleggen wie tijdens het vervoer
verantwoordelijk is voor de gedetineerde.

Daarnaast komt er een onafhankelijke
klachtenregeling.

Bron: MinJus