Cameratoezicht op de openbare weg op de kaart!

Met ingang van 1 maart 2011 is de website www.CameraLocaties.nl online. Op www.cameralocaties.nl wordt het cameratoezicht in beeld gebracht en kunnen bezoekers op een kaart zien waar de beveiligingscamera's zich in de openbare ruimte bevinden. Daarnaast kunnen bezoekers zelf met een klik op de kaart camera's toevoegen.

Op steeds meer locaties op de openbare weg worden camera's geplaatst. Deze camera's vormen echter een inbreuk op de privacy van de burger. Dit terwijl het nut van de camera's vaak niet is aangetoond.
De inbreuk op de privacy door middel van camera's is, onder voorwaarden, wettelijk toegestaan. Er is echter geen registratieplicht voor het gebruik van camera's. Als gevolg daarvan is een toetsing aan de voorwaarden niet mogelijk en kan gesteld worden dat er sprake is van wildgroei.
Bovendien heeft de burger het recht om te kunnen opvragen waar zijn of haar handelen geregistreerd en mogelijk zelfs direct beoordeeld wordt.

Het doel van CameraLocaties.nl is de burger inzicht te geven in de opstelling van beveiligingscamera's. Ook is het de bedoeling om aan te tonen dat er veel locaties zijn waar men zich kan afvragen of de geplaatste camera's wel aan de voorwaarden voldoen, of dat er sprake is van zinloze overdaad.
CameraLocaties.nl pleit voor een registratieplicht en toetsing aan de uit de wet voortvloeiende voorwaarden m.b.t. de plaatsing van camera's in de openbare ruimte.

CameraLocaties.nl werkt volgens het wiki-principe. Dat wil zeggen dat de bezoekers zelf informatie toevoegen of aanpassen.

Kijk voor meer informatie op www.CameraLocaties.nl

Website: http://www.CameraLocaties.nl

Bron: EMEA Persberichten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular