Op 5 mei start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de campagne 'Referendum. U komt toch ook?' met het uitzenden van spots op televisie. Hiermee nodigt de overheid alle kiesgerechtigden uit om mee te doen aan het referendum over de Europese grondwet.

De campagne sluit aan bij de campagnes die sinds 2002 bij alle reguliere verkiezingen worden gevoerd onder de titel 'U komt toch ook?'. 
De middelen die worden ingezet zijn een radio- en televisiespot, de website www.ukomttochook.nl, een brochure en posters. 
Centraal staat de website waarop mensen veel achtergrondinformatie over de werking van het referendum kunnen krijgen. Ook biedt de website de mogelijkheid voor het opvragen van een herinnerings-sms. Verder is er een overzicht van het laatste nieuws over het referendum en de Europese grondwet, een smoezen-top-tien en een overzicht van activiteiten en websites van voor- en tegenstanders. De website is sinds maart actief. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van januari 2003 genereerde de site in de laatste dagen ruim 120.000 pageviews. 
In de televisiespot lopen twee kamerbodes het land in en krijgen burgers de gelegenheid hun mening kenbaar te maken aan het parlement. De muziek is van Lange Frans en Baas B. 
 
Met deze campagne nodigt de overheid alle kiesgerechtigden uit en informeert zij hen over de werking van het referendum. Dit referendum over de Europese grondwet wordt gehouden op initiatief van de Tweede Kamer. Het parlement vraagt om de mening van de kiezers. Dat werkt het best wanneer zoveel mogelijk mensen meedoen op woensdag 1 juni. 
bron:BZK