'Mobiliseer omstanders'. Die oproep staat centraal in de landelijke Postbus 51 campagne 'Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat' die deze maand wordt herhaald. De aftrap is in Almere door minister Donner van Justitie. De campagne geeft burgers suggesties over hoe op een veilige manier te reageren als je getuige bent van geweld op straat. De campagne is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Meld Geweld in Rotterdam en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De afgelopen jaren is in de Nederlandse samenleving een verharding geconstateerd. Deze verharding openbaart zich in agressiviteit en geweldsincidenten van verschillende omvang en ernst. Te denken valt aan situaties in de uitgaanssfeer, in het verkeer of in woonwijken. De publieke opinie geeft duidelijk aan dat de gemiddelde burger geweld afkeurt en positief staat ten opzichte van het zelf actief bestrijden van geweldsdelicten. 
Wat ingrijpen in de weg kan staan, is dat men niet weet hoe en wanneer te handelen. Ook angst om zelf bij een geweldsincident betrokken te raken, speelt een rol. De Stichting Meld Geweld in Rotterdam en de overheid hebben om die reden instrumenten ontwikkeld, waarmee burgers een zeker handelingsperspectief in dergelijke situaties wordt geboden. Dat heeft geleid tot de een massamediale campagne die in 2001, 2002 en 2004 succesvol heeft gelopen. 
Uit onderzoek blijkt dat 97% van de volwassenen en 98% van de jongeren minimaal à©à©n van de uitingen herkent. Volwassenen waarderen de campagne met een 7,4 en jongeren geven gemiddeld een 7,6. Dat komt naar voren in het bereiks- en effectonderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van Justitie en BZK en de Stichting Meld Geweld. 
 
De landelijke campagne moet mensen een extra steun in de rug geven om als ze worden geconfronteerd met geweld op staat in actie te komen. Zonder uiteraard zichzelf in gevaar te brengen. De tips luiden: 
- mobiliseer de omstanders 
- bel 1-1-2 
- onthoud de kenmerken van de dader 
- laat het slachtoffer niet alleen. 
 
De campagne'Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat' loopt gedurende de hele maand mei en bestaat uit TV- en radiospots, bioscoopreclame, advertenties, buitenreclame, posters op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten, freecards, web (www.nederlandveilig.nl). Verder is er een lespakket voor het voortgezet onderwijs. De campagne maakt onderdeel uit van de 'koepelcampagne' van BZK en Justitie met de titel 'Nederland Veilig'. 
 
bron:MINJUS