Op donderdag 25 november gaat een voorlichtingscampagne over jongeren
en schulden van start. De actie is bedoeld om jongeren bewust te maken
van nadelige gevolgen van schulden.
De campagne bestaat uit spots die verschillende jongerenzenders
waaronder TMF en Nickelodeon de komende drie weken gaan uitzenden. Bij
de campagne hoort een website, waarop jongeren tips kunnen vinden hoe
zij schulden kunnen verminderen.

De campagne richt zich vooral op jongeren uit het vmbo tussen de 13 en
de 18 jaar omdat die verhoudingsgewijs veel met schulden kampen.
Uitgangspunt voor de campagne is de eigen verantwoordelijkheid van
jongeren om uit de schulden te blijven of te komen.

Op de site www.nietmeerlenen.nl staan links met veel praktische
informatie over het voorkomen en oplossen van schulden. Er zijn feiten
en cijfers terug te vinden over lenen en schulden. Daarnaast kunnen
jongeren onder andere gesproken teksten van de site downloaden, die zij
aan elkaar kunnen versturen om het geld dat ze uitgeleend hebben terug
te vragen. Deze zogenoemde soundbites zijn in allerlei varianten
beschikbaar.

De campagne is een vervolg op eerdere campagnes. Ook geeft NIBUD begin
december een lespakket uit, dat is bedoeld om jongeren op het vmbo te
leren beter met geld om te gaan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat
problematische schuld onder jongeren veel voorkomt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken