De &-campagne krijgt een zeven als
rapportcijfer. Dat blijkt uit een meting onder de Nederlandse
autochtone en allochtone bevolking. Op alle aspecten is de
waardering voor de campagne toegenomen. Onder autochtone
Nederlanders van 25 tot 55 jaar is de waardering toegenomen van een
5,9 naar een 6,8. De allochtone Nederlandse jongeren geven de
campagne een 7, ouderen een 6,5.

Van de allochtone Nederlanders heeft 72 %
een uiting uit de &-campagne (tv-spots, radiospots, outdoor
reclame, banners op internet) gezien (86 % van de 13-24-jarigen en
65 % van de 25-55-jarigen). Met name de tv-spots scoren hoog onder
deze groep jongeren (70%). Van de autochtone Nederlanders heeft
zo'n 80 % een van de tijdens de campagne ingezette uitingen
gezien. Onder jongeren (13-24 jaar) ligt dat percentage zelfs op 88
%. Men vindt de campagne vooral duidelijk, informatief, opvallend
en aansprekend. De boodschap achter de campagne komt duidelijker
over.

Allochtone Nederlanders

De campagne laat volgens de allochtone
respondenten vooral zien dat er al voorbeelden zijn van positieve
omgang (66 %); dat de omgang tussen verschillende groepen
makkelijker is dan men denkt (60 %) en dat de omgang tussen
verschillende groepen vanzelfsprekend is (55 %). Bijna de helft van
de respondenten zegt (zeer) veel voorbeelden van positieve
interactie op werkniveau te kennen; kent 36 % (zeer) veel
voorbeelden op het gebied van school, 45 % op buurt/wijkniveau en
38 % wat betreft vriendschappen. Bij de 0-meting was 43 % (zeer)
geïnteresseerd in 'omgang met andere bevolkingsgroepen'. In
de meting nam die interesse toe tot 62%.

Het percentage van allochtone respondenten
dat vindt dat omgang tussen mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen de komende jaren beter wordt, stijgt van 27 % in
de 0-meting naar 31 %. Bijna 80 % vindt het noodzakelijk dat
autochtone Nederlanders en andere bevolkingsgroepen meer met elkaar
omgang. De vergelijking tussen de 0-meting en de 2-meting toont aan
dat het belang dat 13-55-jarigen hechten aan het meedoen aan de
Nederlandse samenleving vrijwel stabiel blijft op ruim 85 %.

Autochtone Nederlanders

De autochtone Nederlanders geven aan dat
de campagne vooral laat zien hoe nuttig (45%) het is als
verschillende culturen met elkaar omgaan, hoe leuk (43%) het is en
dat er al veel goede voorbeelden zijn van positieve omgang tussen
culturen (41%). Meer dan 70 procent geeft aan voorbeelden te kennen
van positieve interactie tussen verschillende culturen in
verschillende situaties (werk, school, buurt/wijk, vriendschappen,
familie, liefdesleven). In een eerdere meting gaven jongeren en
volwassenen aan meer open te staan voor nieuwe initiatieven en
zagen zij meer de noodzaak in dat verschillende culturen met elkaar
omgaan. Dit kwam naar voren uit het feit dat mensen vaker
nieuwsgierig/of bereid zijn te komen kijken bij activiteiten met
verschillende culturen. Hierin is in de laatste meting

niets veranderd.

De meting vond plaats in de eerste twee
weken van november 2006. Er zijn 230 autochtone jongeren in de
leeftijd van 13-24 jaar via internet ondervraagd, in de leeftijd
van 25 tot 55 jaar zijn ongeveer 430 autochtone Nederlanders
ondervraagd. Er zijn 200 allochtone jongeren in de leeftijd van
13-24 jaar zijn via Internet ondervraagd. 400 allochtonen in de
leeftijd tussen 25 en 55 jaar zijn benaderd via
face-to-face-onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder het
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse deel van
het publiek.

&-campagne

De &-campagne stimuleert Nederlanders
op zoek te gaan naar 1001 goede voorbeelden van positieve
interactie tussen verschillende Nederlanders, bijvoorbeeld in de
wijk, op school, het werk of bij de sportvereniging. Doel is om via
de website www.en.nl en via speciaal daarvoor geselecteerde scouts
1001 goede voorbeelden te verzamelen en die onder de aandacht te
brengen van zo veel mogelijk mensen. Bij die goede voorbeelden gaat
het zowel om grote als kleine initiatieven.

bron:MinJus