Thuis in Nederland? Doe mee! Dit is de titel van een campagne om
kwetsbare, kansarme en vaak moeilijk te bereiken allochtone vrouwen aan
te sporen buitenshuis actief te worden. Minister De Geus en minister
Verdonk streven ernaar om in samenwerking met de 30 grootste gemeenten
en de commissie PaVEM (Participatie vrouwen uit etnische minderheden)
ongeveer 20.000 vrouwen te bewegen mee te gaan doen aan de samenleving.

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie gaf mede namens
minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in
Amsterdam tijdens de conferentie Emancipatie en Integratie het
startsein. Door de campagne moet duidelijk worden dat meedoen aan de
Nederlandse samenleving van essentieel belang is om je hier thuis te
voelen.

De campagne bestaat onder andere uit billboards waarop foto s staan van
een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en een Surinaamse vrouw. De
campagne maakt deel uit van het Plan van aanpak emancipatie en
integratie , dat eind 2003 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De 30
grootste gemeenten krijgen met de campagne de mogelijkheid om kansarme
allochtone vrouwen te werven voor activiteiten in hun buurt, wijk of
stad. Het gaat hier dan om activiteiten zoals bijvoorbeeld
(vrijwilligers)werk, taallessen of andere scholing volgen en een
buurtcentrum bezoeken. Op de internetsite www.doemee.nl is informatie
verzameld over wat er in de verschillende gemeenten te doen is.
Tegelijkertijd moet de campagne de algemene beeldvorming over vrouwen
en meisjes uit etnische minderheden positief beïnvloeden. In totaal is
ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan van
aanpak .

Het plan van aanpak Emancipatie en integratie wil aansluiten bij de
wensen en behoeften van de doelgroepen en richt zich op versterking van
het plaatselijke beleid omdat het op die manier eenvoudiger is de
doelgroep daadwerkelijk te bereiken. Het plan is tot stand gekomen in
overleg met de doelgroep en de gemeenten. Het richt zich vooral op de
30 grootste gemeenten. De Geus en Verdonk bieden deze gemeenten
ondersteuning bij het ontwikkelen van een plaatselijke aanpak. Er zijn
verschillende instrumenten beschikbaar zoals het toepassen van de
zogeheten Toolkit Participatie (een set van instrumenten die de
gemeenten helpt bij het ontwikkelen of aanscherpen van beleid het
emancipatie- en integratiebeleid), de inzet van vrouwelijke
discussieleiders uit de etnische groepen die debatten over
taboe-onderwerpen moeten begeleiden, de oprichting van gemeentelijke
emancipatieteams waarin vrouwen zitten die tot voorbeeld kunnen dienen
à©n de lokale campagne.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid