De coà¶peratieve zuivelondernemingen Campina (Nederland) en Arla Foods (Denemarken) beëindigen hun fusiebesprekingen. Op basis van de finale fusiebesprekingen zijn de raden van commissarissen en hoofddirecties van beide ondernemingen tot de conclusie gekomen dat het op dit moment niet mogelijk is om te komen tot een definitief fusievoorstel richting de ledenraden van beide coà¶peraties. 

Arla Foods heeft bekend gemaakt dat de raad van commissarissen van Arla Foods en Ake Modig, voorzitter van de hoofddirectie van Arla Foods, overeen zijn gekomen dat Modig zijn functie neerlegt. Drs J.J.G.M. (Tiny) Sanders, voorzitter van de hoofddirectie van Campina: 'We betreuren zijn vertrek. We hebben respect voor de constructieve wijze waarop de heer Modig zich heeft ingezet voor dit fusieproces. Met hem treedt een van de grondleggers van de beoogde fusie terug. Mede daarom is op dit moment de basis voor verdere besprekingen vervallen.' 
 
'Hoezeer we het niet doorgaan van de fusie betreuren, we zijn ervan overtuigd dat we als Campina voldoende mogelijkheden en kracht hebben om voortvarend verder te gaan op de succesvol ingeslagen weg van internationale groei, innovatie en efficiency', aldus drs J.J.G.M. (Tiny) Sanders, voorzitter van de hoofddirectie van Campina. 'Die belofte kunnen we gestand doen, want Campina is een kerngezonde onderneming. De afgelopen 12 maanden hebben we vele initiatieven genomen, qua investeringen en kostenbesparingen, die de komende jaren zullen leiden tot verdere verbetering van het resultaat van de onderneming, wat een structurele bijdrage betekent aan de melkprijs voor onze leden-melkveehouders.' 
 
'We zijn teleurgesteld dat we nu niet tot een tevredenstellend resultaat zijn gekomen', aldus Kees Wantenaar, voorzitter van bestuur/raad van commissarissen van Campina.'Voor ons blijft een collegiale en constructieve relatie met Arla Foods voorop staan.'  
 
Campina en Arla Foods hadden op 8 december 2004 bekend gemaakt dat ze zouden willen komen tot een fusie. 

bron:Campina