Overname van Belgische onderneming biedt toegang tot specifieke technologie alsook nieuwe marktposities in EU-landen.
 
 
Campina heeft het voornemen de Belgische melkvetspecialist Aveve Zuivel
NV over te nemen. Door de overname realiseert Campina nieuwe
groeimogelijkheden voor haar eigen boterdivisie Campina Buttergold in
zowel de consumenten- alsook de industriële botermarkten. Met Aveve
Zuivel versterkt Campina haar marktposities met industrieel toegepaste
melkvetproducten in diverse EU-markten zoals Duitsland, Frankrijk,
Nederland, België, Denemarken, Spanje en Italië. Bovendien haalt
Campina aanvullende technologische kennis in huis en zijn er
synergievoordelen te halen in de normale bedrijfsvoering. Aveve Zuivel
zal opgenomen worden in de divisie Campina Buttergold.  
 
Aveve Zuivel maakt deel uit van de Groep Aveve en is gevestigd in
Klerken (België). Kernactiviteit van de onderneming is het produceren
en vermarkten van boterolie en boteroliespecialiteiten op de Europese
markt. De belangrijkste afzetmarkten van Aveve Zuivel zijn Duitsland,
Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Italië en Spanje. Het bedrijf
realiseert met ongeveer 65 medewerkers een omzet van circa 100 miljoen
euro.  
 
Belangrijke afzetmarkten voor de producten van Campina Buttergold in de
EU zijn Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.
Daarnaast komt een aanzienlijk deel van de omzet tot stand door export
naar landen buiten de EU. Boterspecialist Campina Buttergold realiseert
vernieuwing en daarmee onderscheidend vermogen ten opzichte van de
concurrentie door zich te focussen op laagvet boterconcepten,
koelkast-smeerbare boter alsook aantrekkelijke verpakkingen zoals het
botervlootje. Afnemers van de industriële boterproducten zijn
industriële bakkerijen, ijsfabrikanten, chocoladeproducenten en
producenten van kant-en-klaar-maaltijden.  
 
Voor consumenten- en industriële markten geldt dat met de juiste,
aanvullende, technologie nieuwe afzetmogelijkheden ontstaan. Met de
overname van Aveve Zuivel realiseert Campina Buttergold beide.  
 
'Campina Buttergold ontwikkelt zich steeds meer tot een echte
specialist in het tot waarde brengen van melkvet. Zowel voor
consumentenmarkten als voor de industriële markt', zegt drs J.J.G.M.
(Tiny) Sanders, CEO van Campina bv. 'Een belangrijke voorwaarde voor
het succesvol uitvoeren van deze strategie is het hebben van de juiste
know how en productiecapaciteit voor het fractioneren van melkvet. Met
de overname van Aveve Zuivel voegen we specifieke kennis aan de
deskundigheid van Campina Buttergold toe. De overname is dan ook een
uitermate nuttige groei-injectie voor onze boterdivisie.'  
 
'Aveve Zuivel komt via deze overname terecht bij de top uit de
zuivelsector', zegt L. (Leo) Faes, directeur van Aveve Zuivel,
'waardoor wij de kans krijgen ons verder te ontplooien en te versterken
binnen een markt waarin schaalvergroting onvermijdelijk is geworden.
Campina beschouwt Aveve Zuivel terecht als een melkvetspecialist, een
nichespeler binnen de zuivelsector, en wil langs deze weg de afzet van
melkvet met een toegevoegde waarde nog verder uitbouwen. Ik ben ervan
overtuigd dat onze kennis, kunde en ervaring, gecombineerd met de
daadkracht en uitstraling van een internationale onderneming als
Campina, de juiste mix oplevert voor innovatie en groei.'  
 
Medewerkers, groepsondernemingsraad en vakorganisaties zijn door Campina over de voorgenomen overname geïnformeerd.  

Bron: Campina