Recreatiebedrijven in een straal van 1000
meter van het spoor ontvangen deze week posters en affiches van
ProRail. Deze zijn bedoeld om de gasten te wijzen op de gevaren van
het spoor. Met deze voorlichtingscampagne wil ProRail een bijdrage
leveren aan het verminderen van onverantwoord en gevaarlijk gedrag
op en rond het spoor. Spelen, joggen, de hond uitlaten: als dit in
de buurt van het spoor gebeurt levert dat gevaar op. Gevaar voor de
kinderen, de joggers en de wandelaars en gevaar voor de treinen.
Naar schatting wordt 10 procent van de vertragingen in het
treinverkeer veroorzaakt door vandalisme en activiteiten te dicht
bij het spoor. Dat is niet alleen hinderlijk voor de treinreiziger
en de goederenvervoerder, het is ook levensgevaarlijk.

ProRail heeft een breed pakket van
maatregelen samengesteld om gevaarlijke situaties op en naast het
spoor te voorkomen. ProRail wil hiermee de veiligheid vergroten en
het aantal vertragingen terugdringen. Voorlichting is een
belangrijk onderdeel hiervan. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor
het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs
(www.pazzup.nl). Verder stuurt ProRail brieven naar mensen en
bedrijven die dicht bij het spoor zijn gevestigd.

De campingcampagne is een onderdeel van de
voorlichtingscampagne. Eigenaren en beheerders van 476 campings,
vakantieparken, jeugdherbergen, recreatieparken en
kampeerboerderijen zijn benaderd. ProRail vraagt hen om het
voorlichtingsmateriaal, dat in vier talen beschikbaar is, onder de
aandacht van hun gasten te brengen.

ProRail treft ook fysieke maatregelen die
moeten helpen om ongewenst gedrag op en rond het spoor te
voorkomen. Waar mogelijk worden hekken geplaatst die het spoor
afschermen van de openbare weg. Ook worden toezichthouders ingezet
die controleren op spoorlopers en vandalen. De maatregelen hebben
in 2006 geleid tot een vermindering van het aantal incidenten van
12 procent.

bron:ProRail