SURFmarket, SLBdiensten en SAP zijn voornemens nieuw en uitgebreid contract af te sluiten

´s-Hertogenbosch, 4 juni 2012 SURFmarket en SLBdiensten, leveranciers van ICT-diensten voor hoger en middelbaar onderwijs, hebben de intentie uitgesproken om voor 2012 een hernieuwde campuslicentie af te sluiten met SAP Nederland. Naast een breed pakket voor SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) en SAP Solutions for Enterprise Information Management (EIM) gaat de nieuwe campuslicentie ook faciliteiten voor mobility-, databases- en cloudoplossingen bevatten.

Mobility
Onderwijsinstellingen kunnen met het SAP Afaria-platform op een eenvoudige manier gegevens aanbieden op de mobile devices van studenten en docenten - ongeacht het soort device. Met deze oplossing volgen onderwijsinstellingen de maatschappelijke trend en bieden zij een oplossing voor het vraagstuk Bring Your Own Device. SAP biedt het mobility-pakket flexibel aan in tijd en volume, zodat instellingen zich tevoren goed kunnen oriënteren. De inschrijfperiode gaat in direct nadat de campuslicentie 2012 van kracht wordt en loopt tot eind 2012.

Databases
Onderdeel van de nieuwe licentie is de mogelijkheid databasetechnologie te gebruiken. SAP brengt hiervoor zijn Sybase-databases ASE en IQ binnen de campuslicentie. Deze bekende databases zijn eenvoudig te managen en onderhouden, waardoor de beheerkosten aanzienlijk dalen.

Cloud
Hieronder vallen de eerdere uitbreidingen op de campuslicentie uit 2011: SAP Carbon Impact en SAP StreamWork. SAP Carbon Impact is on-demand software waarmee de impact op het milieu van de totale onderwijsinstelling (inclusief personeel en leerlingen) kan worden bepaald en dus gemanaged. SAP StreamWork is een applicatie die virtuele samenwerkingsverbanden tussen studenten stimuleert. Over verdere uitbreiding van cloud-producten onder de licentie wordt nog gesproken.

Campuslicentie
Onderwijsinstellingen krijgen met de Campuslicentie 2012 - voor een sterk gereduceerde, jaarlijkse licentievergoeding - het gebruiksrecht op de programmatuur voor studenten en personeelsleden. SAP partner VCD Business Intelligence levert additionele diensten zoals trainingen, onderhoud en implementatie.

Onderwijsinstellingen kunnen met de vernieuwde campuslicentie de kwaliteit van het geleverde onderwijs, hun financiële prestaties, een milieuverantwoorde bedrijfsvoering en virtuele samenwerkingsmogelijkheden blijven optimaliseren in een sterk veranderende omgeving. De campuslicentie geeft invulling aan SAP‘˜s beleid om niet alleen innovatief te zijn met technologie en toepassingen, maar ook op het gebied van licentiemodellen.

Over SURFmarket
SURFmarket, voorheen SURFdiensten, is de ICT-marktplaats voor instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek en aanbieders/uitgevers. Door inkoop, veelal door het verzorgen van aanbestedingen, en bemiddeling komt een ICT-aanbod tot stand met speciale voorwaarden specifiek voor de onderwijsdoelgroep. SURFmarket faciliteert vervolgens het afsluiten en afrekenen van licenties en de distributie van en toegang tot de betreffende software, content, ICT-diensten en hardware via de portals SURFmarket.nl en SURFspot.nl. SURFmarket maakt onderdeel uit van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURF viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Meer informatie over SURFmarket op SURFmarket.nl.

Over SLBdiensten
SLBdiensten, opgericht door de MBO Raad, is al sinds 1993 de intermediair tussen onderwijsinstellingen in het VO en (V)MBO/ROC en leveranciers van software en hardware. Iedere onderwijsinstelling die bij SLBdiensten een licentieovereenkomst heeft afgesloten kan de daarbij behorende software bestellen via de webwinkel Slim.nl. Daarnaast kunnen medewerkers, docenten en studenten van deze instellingen bij Slim.nl software aanschaffen ten behoeve van thuisgebruik. Voor meer informatie: www.slbdiensten.nl

Over VCD Business Intelligence
VCD Business Intelligence realiseert en onderhoudt met meer dan 55 medewerkers uiteenlopende oplossingen op het gebied van operationele en managementinformatie (datawarehouses, dashboards, scorecards et cetera). Oplossingen worden gerealiseerd met SAP BusinessObjects. VCD Business Intelligence is onderdeel van de VCD IT Groep. Kijk voor meer informatie op www.vcdbi.nl.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 190,000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular