Een 65-jarige Canadese priester heeft in Frankrijk een gevangenisstraf van twaalf jaar gekregen wegens seksueel misbruik van een minderjarige jongen. De strafbare feiten pleegde hij in de periode van 1989 tot 1992, toen hij pastoor was van een parochie in Normandië. De jongen was veertien jaar toen het misbruik begon.

Al in Canada veroordeeld
Tijdens de rechtszaak in Evreux, die eergisteren begon, heeft de 65-jarige Denis V. gezegd dat hij zich verantwoordelijk voelt voor wat hij heeft gedaan. De geestelijke was in 1985 in zijn vaderland al veroordeeld tot twintig maanden cel wegens "grove onbetamelijkheid, sodomie en seksuele agressie jegens minderjarigen''.

Bisschop wist ervan
De bisschop van Evreux was op de hoogte van wat er in Canada was gebeurd, toen hij V. in 1988 benoemde tot pastoor van de Franse parochie Lieurey. Daar zou hij contacten met jongeren hebben. Die bisschop was mgr. Jacques Gaillot. Deze werd in 1995 vanwege zijn vrijzinnige denkbeelden door paus Johannes Paulus II afgezet als bisschop van Evreux.

Minder gevoelig voor pedofilie
Mgr. Gaillot is in het proces opgeroepen als getuige. Hij verklaarde dat het hem speet dat hij V. benoemd had. De bisschop zei dat hij zich de roep om hulp van V had aangetrokken. "Vandaag erken ik dat ik een fout heb gemaakt." Gaillot legde uit dat hij indertijd "minder gevoelig voor het probleem van de pedofilie was dan tegenwoordig".  

bron:RKK