De kern van de Nederlandse canon bestaat volgens de commissie-Van Oostrom uit vijftig onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Voorbeelden zijn: hunebedden, Willem van Oranje, de grondwet en de gasbel.

De canon moet de kennis over het verleden verdiepen en fungeren als 'inspirerend fundament'. Dit staat in het rapport van de Canoncommissie. Voorzitter Van Oostrom heeft het rapport overhandigd aan minister Van der Hoeven (OCW).

Historische kennis
De basis voor een goede kennis over de Nederlandse geschiedenis en cultuur ligt volgens de commissie in het onderwijs. De canon wordt geen nieuw schoolvak, maar past binnen de bestaande leerdoelen (wat leerlingen moeten kennen en kunnen).

De commissie ziet de docent als de sleutel voor een succesvolle aanpak. Daarom moet er meer aandacht voor vakinhoud komen op de lerarenopleidingen. Ook is het volgens de commissie belangrijk om nascholing te organiseren voor docenten.

En toen.nu
De commissie doet ook aanbevelingen voor de vorm en de presentatie van de canon. Zo moet er een grote wandkaart voor alle scholen komen, waarop de vijftig vensters op een tijdlijn staan afgebeeld. De commissie wil verder bijvoorbeeld dat er nieuw fonds komt voor initiatieven om (onderdelen) van de canon te presenteren.

Op 16 oktober 2006 is de website www.entoen.nu gelanceerd. Hierop zijn alle vensters te vinden, met uitleg en links. Bezoekers kunnen ook zelf bijdragen plaatsen.

Reactie kabinet
Het kabinet geeft geen oordeel over het voorstel van de vijftig vensters. Dat is de verantwoordelijkheid van de commissie en niet van het kabinet.

Het voorstel wordt nu aangeboden aan het onderwijs en culturele instellingen en ook breder beschikbaar gesteld. Na zes maanden zal de commissie reageren op de reacties uit de samenleving en de beleidsreactie van het kabinet.

Het kabinet neemt de aanbeveling over om de website Entoen.nu te laten beheren en uit te bouwen. Dat geldt ook voor het voorstel om de schooltelevisie een serie programma's te laten maken.

Een volgend kabinet moet een definitieve reactie op het voorstel geven.

Bron: OCW