Tussen werkgevers en werknemers is een
akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Elektrotechnische
Detailhandel. Onder de werkingssfeer van deze CAO vallen circa
18.000 werknemers. De nieuwe CAO geldt vanaf 1 januari 2005 en
loopt tot 1 juli 2007. De loonsverhoging bedraagt per 1 februari
2007 1,75% en per 1 juni 2007 1%, in totaal derhalve structureel
2,75% gedurende de looptijd van de CAO. Ook is er sprake van twee
eenmalige uitkeringen in de maanden februari en juni 2007.

Hoofdpunten

Naast de afspraken over een structurele
loonsverhoging, gedurende de looptijd van de CAO, van 2,75% en een
eenmalige uitkering van 0,58% of 0,63% in februari 2007 en een
eenmalige uitkering van 0,5% in juni 2007 zijn er ook afspraken
gemaakt over een verlaging van de toeslag voor het werken op
zondag. Tevens zijn er afspraken gemaakt over flexibilisering van
werktijden, daarbij mag binnen een referteperiode 25% meer of
minder wordt gewerkt, deze uren dienen binnen deze periode
vervolgens gecompenseerd te worden. Ook is afgesproken de
branchespecifieke pensioenregeling te laten vervallen. Tot slot is
de heffing ten behoeve van kinderopvang beëindigd en zal er
onderzoek plaatsvinden naar de tekstuele vormgeving en
modernisering van de CAO.

Resultaat

UNETO-VNI voerde de onderhandelingen
namens de elektrotechnische werkgevers met de

vakbonden CNV Dienstenbond en FNV
Bondgenoten. De werkgeversorganisatie is tevreden over het behaalde
onderhandelingsresultaat. Het akkoord houdt rekening met de matige
economische omstandigheden in de elektrotechnische detailhandel,
tevens is een eerste stap gezet met betrekking tot vernieuwing van
de CAO, deze dient namelijk beter aan te sluiten op
maatschappelijke ontwikkelingen.

Tot de elektrotechnische detailhandel
behoren winkels voor wit-, grijs- en bruingoed, computers en
telecomapparatuur. Bij UNETO-VNI zijn circa 1.175 detaillisten
aangesloten met in totaal 1.800 verkooppunten.

bron:Uneto-VNI